Skip to main content

Full text of "Brisleaċ ṁór Ṁaiġe Muirṫeiṁne : sgéal ruḋraiġeaċta"

See other formats


"/ 1 1 1 'íl I eo I .. m I . . ■ it) I 
B8L2 


i sséAt nti-otiAigeAoCA. seosAiti tAome 

*00 CU1J\ 1 Tl-e^AjA. "Acc gé *oo coitteA-ó mo sexvpA, 
Agtif 56 tÁini5 cjiíoc mo fié, 

TIoca -oc]iéi5pinn-fe rno fttiA-ÓA 
Ón f5éAÍ *oo cuaVa 1 n-oé. " 
U 38. 
BOSTONTSOTEGE LIBRARF 
CHESTNUT HILL, MA^ 

ctó^AnriA ueo.: 

A|v n-A óu[\ x\m^ó 
•oo 

ConnnAt) riA sAetntge, 

1 mtUite AtA CtiAc. 
T 9 T 5- seÁn pÁlconen 

•oo ctóbuAil 

1 mt)Aite áúa CtiAu. . 3 31^ inrheA"óóriAiSe. 

LeACATIAC, 


RéAtíltlAt) 
. 


V 


bmsteAc mórt 


rhAige 


mum- 


teirhne 


I 


Aguisin 


62 


poctóm 
. 


. . 65 


T)innseAnCAs 


. . 78 


peAtlSAtlUAÓU 
. 


82 


poctóiRín teis aíi 


"AStnsTri" 86 neArhftÁt). 

tlí feAT>Af\ An ctnrhm le pobAt An tAe 
mT)iu céx *oo cuifveAt) AtnAó fA btiA , úAin 
1907 .1. a T)eAfV5-fUJACAf ConAitl CeApnAig." 
Cotrhtéx T>on céx pom " t^ipleAó Thófi 
tflAige TninfAteirhne " azá x>á cu\k aitiac 
Anoif. tlí'l 1 sceAóCA|\ aca, -oaja nt)óig, 
Aóc btcró *oen Aon rgéAt AtfiÁm, A^uf ip í 
An <( t)|\ifteAó Thóp" if topAó *oon fgéAt 
f om. 1f mó|\ An c-ion^nA^o tiom nAó é ctip 
nA f^éAlAi-óeAccA *oo cuipeA'ó 1 "ocofAó 
A^tif ^An é T> , pÁ5bÁit An •oeineA'ó tiAn, mAn 
if éigeAn T)ó beit in*oiu. UtnsteAn t)on 
cfttiAg nAó trnpe £115 céAT)-Aine *oon 
" t)|\iftig " nA t)on " T)eAf s-puAtAy," A^tif 
bíot) a "óeirhin aca, *oá mbA*ó onm-fA im 
AonAfA *oo t>eA"ó An ^nó, 50 setup pnn f íop 
mo fséAt 1 nT>iAi"ó a óéile pÁ mAn acá fé 
if nA tÁirhf5|\íti)nit!) pém. t)A CAitlxe An 
rhAif e $An f in *oo -óéAnArii, Aguf 50 *ocui5i*o 
Án Uióc uuAite péin 5ti|\ ceAfi c nu*o -o'mnf mc 
nó •o'Attpip aa An nop pom .1. "ní't An 
c-AriinÁn 1 sceAfic A^Am, ip nAó péA'opAmn 
é |aa*ó 1 n*DiAi-ó a óéite •ouic." VI 

'Se^vó, zÁ An "£)t\ifle-Aó " x>Á cup avoac 
Atioif a? a tiionxvo óinnue péin, ní nAó toóc 

ófl Atl Cé AZÁ 'gÁ fSjAÍObAT) fO. Af t>Á 

l^irhf5|\ít>inn *oo t>Ame-<vó úfÁi*o cum í óup 
te céite Antifo, cé nÁfi $ÁT), b'féi'oin;, acz 
úpÁiT) *oo t)Ainc Af ce^nn ArhÁui aca* mA\\ 
ótnfipexvo 1 téipe peAfOA. 'Siat) fo ixvo, 
.1. 23 G io Aguf 23 K 7 aj:á 1 le^bá|\lAinn 
Ac-A'OAirhe ttíogAtfitA riA íiSipe-Atin. to^ 
f5fiít!>irm (ní 105 T>1 é, Árh, ip b'féi*oi|\ gup 
cutn^ Ann nó Af í, acx tmca) *oo 23 G 10 
pÁ úpí mA\y teAnAp : 

"*Oeine te bnírteAÓ béimionnAc món tiA Con ah 
cníriiA-ó tÁ -co seírhne bpeAnnA-ó t>Á -óeic A5Af Aoir a\\ 
ccÍA5A|inA rrmn if polVup An ro bliA^inn if occ CCéAt) 
An rníle if -otíbtnlX -oíf $An rceA-o " [^1805], l. 28. 

"An xriiAX) IÁ t>o nií October, 1805," l. 290. 

" 1806," l. 294. 

L05 f5|\íti)inn r>o 23 K 7 j:á ceAtA\\\ tru\f\ 
leAViA^ : 

u pnir An reireA-ó tÁ x *oo riií tflÁnxA 1700," l. 59. 

""Pirnr aja nA f5niobAT) le T>orinK\ll n*lAC 
'OonnchA-ÓA *oo ÓéAnrur riiAC "OtrolAins ttlic ^eAnAilc 
A|\ T)|toiceAX) nA UtiAcuuróe An bliA^mnri -ÓAoir aj\ 
cciseAnnA 1700," l. 74. 

" pnir An *0|toiceA-o íia TxUAcon"óe a cconuAe 
CiAnjmroe Anno *Ooniini tníte -j reAÓc ccéA-o "] "OÁ Vll 

btiA5tiin 1702 ^ An reAccrriA-ó tÁ -oóas -oon AbjiAon. 
Sui-óheA-ó 5 Ac Aon léi5j?eAr aji Anrrmm An rstnbneóftA 
.1. *OoninAtt TTlAc *OonnchAX)A," i. 160. 

"pmp .1. *OorirnAUt ITIac T)onnchA-ÓA a n^teAnn 
Ó UtiAccA Anno 170 1-2," I. 168. 

ílí *oopéi*ócigte n-d tiÁiceann-A fin x\p 
tUxVÓ tu^f . 

gteann Ó Kuacza .1. Glanarought a\> 
DeA^LA .1. C|\iúó-A céxvo nó tXAf\únc,Acc 1 
n-oi|\te-A{\-'óeif ce^c óonu^e Ci<Afi|^ige. 1f 
í gte-Ann n^ Ru,Aóc<Aige (.1. -Aft^ *o^t^b <Ainm 
An tlti^ccx\c) teif í, ^sup ^n aGa ^5 f níorh- 
<vo Agtip <A5 pn-Árhxvó Cf\é n-A LÁf\. 

T)f\oióeAT) tiA Ru^ccui'óe (.1. ítoAóCAige 
ó óe^c) .1. Roughty Bridge ^f DéAjtt-A 
.1. *Of\oiceAT> ac-á -Ap -An tlti^ócAig ^5 .a btin 
(.1. 45 Á bé&l) — 50 -oeirhin pém ■o'f éA'opAi'óe 
*t>un n<A tlti-Aóc<Aige T)o cAti-Aific ,Aif\ ^gup a 
óorhgAjiAige *oon tiun pém é, ^óc ní peicim 
An c-Ainm fin 1 E>pei*óm inT>iu. U^ ^n 
•Ofioióexvo foin cf\í rhíte LAfcoifi x>en tlemín 
.1. x>en X>A\le be&^ ac>a corhg-AfVAC *oo Ce^nn 
TOai^a .1. -oo f\mn £15 c^trhAn ,ac.á -Af\ fcjui.Ac 
IntiijA Sgéine. 

T)á ft^fA fom tnte, 1 5Ci-Af\fiAige t>o 
fS^íob^-ó 23 K 7, 1 bpíojv-gA^ *oon ttei*oín. 

TD^oC-t^irhfSpí^ 11111 ? - 1 - ce,Ann tiob^n^ó Vlll 

Líobói"oeAó, 23 G io, nÁfi óeAfAC Aon ú|táit) 
*oo bAinc Alfa aóc 1 scAbAip e^fftxVó-A *oo 
be-At) 50 cmneAmnAC 1 IÁ1 riif 5f\ibmn rhAit, 
A^uf eA^AfitAó "OÁ feAcnA*ó péin tiif\ci 1 
ScomnAi-óe. Cionnuf fom ? A^f a fib-pe. 
UÁ, ti.au CU15 An f5|M'bneoi|\ (.1. ^n cé *o'Ait- 
f5|Arot) 1) aóc cui-o beAg x>en óAinc *oo bi 
Ai^e t)Á cup fiof, if nA céA*ocA uuacaI 
Ai^e, AgÁ "óéAnAm fom *oó. Cia t>o ópei*o- 
feA*ó 5U|\ Af An tÁirhf5|Aít)inn toccAig fill 
AtriAm *oo bAineA*ó úfÁi*o Ag An óéAT) 

eAgAfAt^Ó? UéX feAt1T)A T)0 t)AinC Af X)jAOÓ- 

tÁirhf5|\ít)inn *oo cmpeAt) te óéile 1 *ocúf 
nA nAorhAt) tiAOife *oéA5 .1. jv\n Am a fu\ib 
mójwi T)|\oió-f5fvit)neoi|AeAóCA Ann A^uf í 
feo 'n& nAonAp 1 bpeitmi A^uf 1 bpiop- 
úfÁiT)! Vlí íiAon longnA-ó 50 f\Aib C|\ioblói*o 
An "oorhAin ofim-fA ó fom, 50 móft-riióp ó 
bí nA It. 1-24 'tiA 5ceA|\nogAib fUAn-óló ! 
T)Á ^óeAf^Aib fm, ní'l An óui*o fin, .1. cúf 
An teAbAifv, com rnAit le n-A -oeipeAt), maf 
meAjrAim pém aj\ Aon ótnriA. 

HUAIfV T>0 teip An ÓéAT) eA^AjACAÓ ^lAn 

opm A^uf gup CAifm^eAf An ^nó óu^Am 
Agvif opm féin, *oo f AOiteAf 50 bpéADpAinn 
teAnArhAinc T)on tÁirhfgpíbinn 511^ bAm f£ IX 

úfiix) AtfCi. T)o jAinneAf -oíceAlt &\y 
teAtiArhxMnc *oi, aóc mÁ ^ lnneA r F éin ) tníofi 
féAT)-Af foin x\|A -A hotc-Af — *oob' éigeAn *OAm 
í -oo óxMte^rh UAitn tn^ rspíbinn bun-céx. 
Do bío"ó ce^ficugxvó tiAim mnci s<aó ^on fé 
foLuip ^guf tné 1 n--Arhf\Af ^stjf 1 soáp 
i*oif\ -ó-Á corhAií\te 50 tnion mimc 1 t)CAOb 
x\n ce^pcuigte ba -óligce t)i. ÚÁinig 
fei|\bce^n ojim ^Á *óeifveA"ó, ^stif -An Láirh- 
f5pít)inn eile, .1. 23 K 7, nx\ó bío"ó ^5-ám 
50 *ocí fin aóc 'n.<\ gté^f ceAf\ctngte céx 
T>o tAifvnge^f óu^Am í (.1. ó t. 41 ^nu^f ) 
-á^uf t>o teige^f T)o 23 G 10, aóc Arh-áin 
Laoi*ó nó "óó *oo bAinc xMfd pin n^ó fuib 1 
23 K 7, A5«p 50 *oeirhin x>íb c-á ^rhfuf 
a^awí a\\ vía tAOitib fin pém .1. nÁf\ b-Ain- 
eAT)-Af\ "oon céx ó túp. 

Anoif, 1 T>c-Aob 23 K 7 péin, ip *oe>Af 
gleoice cfwinn ce^fvc ^n LÁirhr5f\íbirm í. 
tlí fe^T)^ *óen T)orhAn b|W)n,Ac c<vo ouige 
n^p bxMne-A*ó >dn céx ^if ci ó tup 50 *oeifiexVó. 
A ! ba óAittce x*n rhxMf e í teisean 1 bjMiU.- 
tge ! tus^r pá rraeapA 50 bpuit f\oinnc 
óúinní -Agiif rh^pb^n f\dU*c ó t>ÁrhxMb fean- 
léigceoifú -Af\ óumA gu|\ 'oo-téigce aíi céx 
a\\ UAipib. Aóc rrí tiAon |Atix> é fin — -o'éifug tiom -péiri iat) fom *oo léigexvó A^uf 23 G 10 
itn ó^bAif cuige. SeAnfooat *oo : 

" 1f rrnnic bfiotnAicin 510b aIac 
'11a -potifiAicfn crnnAfAC." 

UÁ tnofwi poc-At |\a céx fo 511^ *oeAOáif\ 
a féi-óceAó 'n-A gce^c, Aguf ní tiu|MiT)e An 
•oeACfiAóc fom An óéA-o eA5Af\tAó *oo 
tAf^Aing *ó|\oió-céx cuige *oá -óeoin péin. 
'Oá mbexvo An rséAt pútn péin a^ jmt) 1 
tÁt<\ifi n-ó tiiiAif\e feo, t>o óuifipinn, Afi nóf 
n-A HeAófAAnnAó, tiA ceitpe ceAjinósA póe«vo 
piAn-cló ú*o 50 hlfic tiA 5cao|aac v lonn S M 
•oeif pitlxe aca Af\ BifMnn 50 *oeo x>eo nÁ 50 
bjunnne ati bjiAÚA, -Agup *oo tAipnseoó^inn 
Of\m An lÁirhpsfutnnn "oeAf ÓiAfifiAigeAó út) 
23 K 7, if ní fCAT)pAinn *oen cti|A|v\ poin 50 
mbAinpinn An rgéAl 50 téi|\ AifCi if 5^1 
bAC te n-A m<*LAif\c *oe Láiriifspittuifi aóc 
ntiAifi "oob' éi^eAn eAfbA*óA *oo Iíoivat) 
ipceAó, *oá mbeAt) a leicéiDí mnci — ff Ap 
éigin fin aj\ a pofi-*óeipeAóc ! Acc |?ói|\íof\ 
t)óigce ! tlí púm pém x>o bí ^n r^éAt if 
5U|\ b'éigeAn ^tn ú|\áiT> t>o bAinc Af a fiAib 
ceAnA AgAm, aj\ eAgtA An copcAip, ^AtriAil 
n^ó tei^eAnn fÁ*óAite fuAin nÁ néAl Arhám XI 

covaIza'oo tMoimb éigin, truVf pop *ooib 
péin. 

Utngt'eAn, r>Á bpig fin, n<xó oftn péin azá 
An tocc, rn^'f cup fi^p &\\ au céx fo a tup 
n.Áp b'féi'Oip T)Am a ceAp cugA'ó ^p tno rhiAn 
féin. Do pmne-Ap Diee-Atl A)\\, acc cá full 
-Again nac é •oíóe-Att An pgéit meat, a 
n-Abaip An peAiifocAt. 

seosArii tAoroe. I int>uaile nt Sfiémfe "ÓArn, 
An f eAcutiiATÍ) IÁ x)ÓA5 "oen iile<ceArii tatisledó tíióti rhAi$e mumceutine 

Annf o tíof . X\6&ir)Am VOaóa 50 pubaó foirhe-Anmn-Aó -j 
cáinij; Cú ÓutAinn 50 T)ún Tie^ts^n ^f 
mbpeit bu-Avóe cofg-Aip -j corhm-Aoróce &\\ 
fe-Af\^ib éijie-Ann 1 goat pionnóop xvó, 1 scat 
Uoif ti-A ftíog x\f\ t)óinn, 1 scat gáibe-Aó 
5<áif\i , óe t 51*0 mófi *oo fiíogaib, t)0 óupAÍb, 
•do óAitttiíle-A'óxMb t *oo ttó-tige^fin-Aíb pe^p 
n-éi^exMin *oo tuic teip, noóA rroeAfuiA 
^níorh nÁ é-dóc X)A fe^fv teif ná C-Ailicfn 
•o^n^son.-Afe-AócniACAibpióe-AT) *oo ttncim 
teif, óifi rrí jvaib ceifc éóg-A nÁ oitiexvo-A ^ip 
6 ttiice-á*o^ fin teif ; 1 if -ArhLai'ó T^f^s-Aib 
CxMticín -a bean c^obt^om toffl^ó, t an 
uxMp cairns Am -a ctnpmigte fug pí f eife^ 
•o'éan-coipbe^c, .1. cpi^fi mac -\ cpi^ inge-dti, 
1 cairns ttle-A'ób ttttiAóáin, inge-Ati 6oóa*óa 
£ei*otig t>á n-iormp<Mge t t>o f\irme fí xMmit)í cuacaóa "oíob, i *oo tioitea"ó -] *do leapuigeaT) 
te ITlei-ob iat) 50 ceann peace rnblia"óan 
•oéag, 1, ap tnbeit ran aoip pm *oóití), táims 
•©á n-ionnpaige t if ea*ó a*oubaipc, ''an 
1i>j:eaT)a£>af\ cia *oo tfiapb bap n-aic^e? " 

" *0'f ea*oarnatV ap iaT>-pan, "su^ab é Cú 
Culainn mac Suatxaig *oo rhajAb é." 

(í 1f po\\ fin/' afi tnea*ób, " -] *oéanai*ó-fe 
imteacc ap jru-o an -ootfiam tfióifV' ap pí, 
" "oo "óéanarh pogtuma 1 éif\gi*ó óum na 
n*opaoice -j 'oéanait) pop -j •opaoit>eaóc 
•o'fogtuim uaca." 

1p ann-pm *oogltuAifea , oatA an p eif eaji piab- 
aj\ta peij^neaoa fiob-ftnleaóa pn clomne 
cuifupe Caiticín pómpa 1 *oo óiiaT>aj\ 50 
tiAlbam -j *oo bá*oa|A Cfí btuvóna innci "| T)0 
óuaT>a|\50 Sagfaib -7 *oo bá-oap-úá bUat)ain 
ann a$ pogUnm *opaoit)eacca -j T)iablui$- 
eaóca, -j céi*o ap pm -oo'n ÍK\ibiolóin 1 jróp 
•do fiojAfaT) *Ofiaoice an •oomam ó tuf^abáit 
Spéme sninf-foiltfe 50 a puineat) a$ 
•oéanam a £>j:ogUima r.ó 50 fán^aDap 1 
Scpíoóaib at)ftiartria|Aa 1ppmn -| *oo bá*oap 
*oá Blia*óam 1 bjrocaijA "Óotcám ann -j T)0 
fimne pé cpí íiaipm *oóib, .1. z\\\ claitMfite "j 
tfií t'Se-ana. u &S r oiri ^Af ti-Aifim a^aiE»/' a\\ f é 
" 1 -oéAnAit) itnteAóc leó ^ cuiuf 1*0 Cfí 
t^gte -oo nA fteA§Ai£> fin -| if iat> if mó 
f\éim "J 5|\im T)Á rme-Atunvó Lioin-fA 
fiAtti," 1 A*oti1i>Aifc An lAOit) fo fíof triAfi 
leaner : — 

A5 fom fcAf n-Aif tn Áig, 

A ólAnn CAiUcín cái*ó ; 

Utncfi'ó teó, C1T) CAorh a gné, 

Cú CulAinn tTluifceirhne. 

AnmAnnA £>Af fteAg f e cuf cat 
5^ot) if teo*ó if LeA*of a*ó ; 
AnmAnnA bAf ctoi-ómce 50 tnbtAÍi 

t0C 1f Á5 T UfCfAt). 

Ctncpit) lift An Cú ófUA'óAó 

CneA-óAó cféAócAó cacEu<vóaó; 

éAn-triAC T)eici*oe ^An on, 

Af ttAf gcionn fÁ ttiAit) ACÁ-f An. 

1f Annfin Ami£>Aij\r t)olcÁn, "If iat> n^ 
ccfí fíg ctncfe^f *oo nA fleAgAifc fin .1. \x\ 
'S^ifsi'úeAC Gife^nn, .1. Cú CutAinn, -j fí 
5iotUMT)e 6i|ieAnn, .1. ÍAog triAC tliAngAtif^, 
'T fí eAó éifeAnn, .1. An Uac tTlACA, t *oo 
óeiteAftf At)Af CtAnn CAiticín *oo í)otcÁn t 
o'éifgeAT)Af AmAó a ti1ff\eAnn -j cÁn5A"OAf le nédtAitt via 5A01 te 5Un-fuAif\e 50 pMcóe 
na C\\uaóvi&. 

T>ÁIa mei"óbe, •o'éipig p Atnaó Ati lá fin 
1 n-A sfii-Anán 5tón-jv<yóApcAó ^toine t t>o 
óonnaijAc n-A nAimixrí cuacaóa ap An tijMitóe 
T •o'-Aitin sujtAb 14*0 clAnn C^iticin clAon- 
AinrheAó *oo bí Ann -j -oo §a£> fi a bfvac 
lon^AncAo ópfnÁite tnmpi -j cÁmis aitiaó aja 
^n bpAitce m^ji a fiAE>AT)Af\ nA nAimi*oí i 
•o'feAfv ft píofi-cAoin jrÁilce fiótnpA 1 ^o 
fum eACOfijAA "j fiAfjAtngeAf a n-imteAótA 
1 a n-eAóCf\A *oíob ó x/fÁsbA-OAfA éifie 50 
hAtn nA hUAipe pn -j ATmbAifAC An lAoni) : — 

T)ia bAn rnbeAÚA, a feifip f Aop, 

50 ctÁp pó'otA n^ bponn-ó^AOb; 
<\n cuAtAnj; lib — móp An mot) — 
T)tit too "óíogxMl bAfi n-AtApp 

UAijufe tmn, a tíleA"ób mop, 

T)o óui|Am Agtif tjo óorh-ót; 

Ci*ó sufiAb 1T) bítin-fe — tit ngAt— 

Oinig 'oít a^ n-oeAg-AtAf\. 

t)Af\ n-AtAijvfe níojA bA Lag 

go n-A f eAóc mACAib pceA*o ; 
1f é Cú ÓulAinn fio-f-rhApb 
Tlo bu*ó srriotfi UAtrhA^ AtSAíitt. Innifró *óAm ^f ^aó cífi, 
A ótAnn ófiótm CAiUcín, 
Cá hoi'oeA'óA b-A fiéfó funnn 
Ag a troe^riAbAfi t>-A|\ ftpogtuim. 

T)o f^n^Atn^, A|\ trout c^j\ óuan, 

50 tDoLcán n<A n-Afxm — rriof\ fc'f uap — 

go ti1nnpi£> m^fVA TTle'01-A. 

TVpiApjung ITIeAób t>ío£> Atitifin, "^n 
rme^n^ft-Afi bA|\ bpogluim 50 triAic if ti-A 
cfuoóAití) \*m ? " "'O.o ninnedmAfi," ^p nvo-f-An, 
" óifv *oo -óéAnm^oif CAt-A cfiót)A cóifugte 
•oo riá SAfAntiAiD fiuól^cA p-an^if -j t>o 
bot5-án>Aib beitce -} -oo *óuitle^b^|\ TMi^ge 
'oo1fte1Sne, ,, ^ pug Wflexob téi lap pin i<vo 
a tnúfi C|A«^ónA, "] "oo ppe-AfoUvo -j *oo 
FtuteóUvú téi nvo t)0 nua gAó^ t>íx) -j t>o f e^n 
5AÓA xnge gup but) rhe-Afsc-A inóp-gtó^ó 
ixvo t T)o t)<Á , o-A|A cf\í U\ "i ceófta n-orúce ^fi 
An feotAt) fin 1 5C|AUAóAiti. 1f ^nnfm *oo 
póSjAAt) fluag Át>X>Al-mó\\ te tTlei'ób t te 
tioUóóiseA'óAiti) éi|\eAnn 50 CfiuAó^m t t>o 
óuijv pe^f^ "| ce^ccA 50 tug-Ait) tri^c Con- 
trol, .1. \ú tTlurhan, -] cáirng tugAit) 50 -oeicpfieAó 1 céit> tTleA"ót) -j Lug-Ait) i scAoin- 
e-Af -ASAttrh-A f\e céite. 

" An t>peA*OAiii cuf\A," ^F tTleAt)t), "ci-a 
*oo rhAfb c'-acai^? ,J 

<< T) , peA'OArv ce,AnA," aja tugAit), " sujVAb 
é Cú CutAinn itiac SuAtCAig *oo rháftt) é." 

u 1f pop pn," aj\ tTleA-ób, u -j cAn^A-DAp 
ctAnn ÓAiticín óu5Am-f\A -Anoip aj\ 5Cuaj\- 
ctig-á'ó An *oorh^in *oóit> a$ T)éAnArh jroglumA 
pá óorhAip Con CutAinn "oo ctncirn leo -j ní 
f?uit u|Af\At) nÁ ÁijvotAí nÁ c-AoifeAó, cigeAfvnA 
CfiéAn-óói^eAó nÁ bfuigAií) boióeAD-Aó b-Aile, 
•oeófVAi'óe nÁ ^rh^f nÁ eAf tiptvAt) 1 gceic^e 
oU,óói5eAt)Ait> éi|\e^nn t)á pait) 1 n-A A&Ai'ó 
n-AÓA^ tuic a c-ajaait) nó a óompÁnAó, a 
AtAif\ nó a bjtÁcAifA le Cú CulAinn 1 scac 
U-Án^ t)ó CuAilsne -j 1 n^aó Áic 1 *ocÁf\LA 

flf 1AT). 

" 5onA*ó A] P e r in > 1 T °óip tnnnn léifi- 
tionót *oo •óéAn^rh -j móp-flUAg jreAp 
n-6ifie^nn *oo t&X)&)\\€ *oá ionnj\Mge *oo 
*óíogAit Á\\ n-olc -j Áfi n-e-AfonofVA xMfi." 
T)o 5 At) tug-Ait) *oo LÁirh -An fluAg T>'£peA5pA 
•j c-Áims |\oirhe 50 f\éimt>ífAeAó 50 j\íogAit> 
ÍTItirh-An r>Á léij\-tionól -] t>o cuipe-Ai) pe-A[\A 
T ce-Aóc-A 50 *oeiú]:f\eAó 50 tAoó|\Ai"ó ÍAigeAn T 50 tllAicniAt) 1 50 ConoubAji, X)Á rhAC 
£mn rhic ftorfA, "] -o'a^aiI tYleA*ób ia*o, a*; 
fiát> : 

"ITlAit, Árh, a tflAicniAt) *] a ConcubAip, 
An 5CUaIa£>af ctAnn CAiticín *oo ceAóc 50 
tiéifunn ? >» 

" tlí óu-AtAmAtt," a^ iAT>-fAn. ZÁn^AT>A\\ 
50 móí\-t)tAAOi'óe^cc teó," a^ fí ; ÍC fj An 
bpeATJAttAfi cia T)0 rh^fvtí) bA^ n-AtAif\? " 

" TV f e At) Atn a |V ' Afif ' 1 A*o-f An , " 5 u p Ab é 
Cú CutAinn ítiac SuAlcAig *oo rhAfib é. ,J 

*Oo cuif\ ffleA*ót!> piof aja cionn 6ipc rhic 
CxM^bfe -| cÁmis Ga^c T)á hionnpAige. 

" tTlAic, Am, a Ci^c," aja f í, " An bj:eA , OAif\ 

CUf A C1A *00 tflAflt) c'ACAIfl "] ACAIfl £AÓ CUfUVÓ 

T CAicrhíleAt) 1 nGifimn ?". 

" Do feA'OAtV' -^ 6Af\c, " 5UfVAt> é Cú 
ÓtitAinn t)0 rx\A\yX) é 1 5CAÚ ítoif tiA ítíog 
£0|\ Dóinn. 

"if pí<2)|\fAin," Af\tneAt)b, "•] ip cóifi-oAOib 
cóirháonót *oo *óéAnAtfi t)0 TMogASl £>Afi 
n-eAfonó|AA a^ Coin CulAinn T)o'n coj\ fo." 

fto Aob 6Af\c An ftuAg *oo ^óeAg-p^eAgtiA 
1 T^irntig BAfic -J ÍTlAicmAt) t Cotió«t)A|\ 
'OÁ n*oúncAit) -péin iaj* fir» ^ t>.ó focAifi 
fÁ"óAit *oo bÁT)Aí\ ceict\e ollcói5it) Ci^eAnn go t^itii5 Am imteAócA *oóib. 1f Annfin 

*00 tÍ0nÓtAT)Ap nA 00151*0 fxMtl gO CjlUA- 

óAin t t)0 £>ÁT)Afi c^i tÁ t ceópA n-oi-óóe 50 
meAnmnAó rnóf\-Ai5eAncAó Ann -] 1 gcionn 
nA fAe t nA tiAimfipe fin *oo gtuAif eA-OAp 

Af CjMíAÓAin, "] 1f é fUge T)0 gAbA*OAfV CAf 

TIlAig pnn Áic Af m^bAt) ponn itiac toin- 
ó^AOif te Coin ÓutAinn foirhe fin, 7 ca|\ 
ttlAig C|Mimn -j ca|a ÚuAim 171 ónA -j 1 *oUíp 
CAi£>*oeAn Áic aj\ rn a^a^ CAitVoeAn triAC 
Loin-opAOif te Com CutAinn -] Annpn 50 
feAn-At) fie* fiAi"óceAfi Át teAtAn tuAin •] 
T)0 gAtifAT) fOfAt) -| ton5po|\c An oi"óóe fin 
^nn; t *oo gtuAireA*OAt\ a\\ n-A t>Af\Aó if 
nA ftóDAiti fíog-óA t^ó-foillfe 50 pAn^A-OAfi 
JteAnn An eoin -] Af fom 50 5teAnn XYíó\\ 
*] *oo CfúntAó fif a ^Ái-óceA^ UúptAó Íuaúa 
^n CAn fo, -j *oo gAtifA-o fOfAt) nA tioit>óe 
fin Ann, -j stuAipx) Af fAin 50 UAitcm CAot>- 
tiAwe t *oo gAbAT)A|A lon^po^c An oróóe pn 
Ann, t *oo cpeAóAt) ttlAg t)peAg teó -] Itti-óe 
-j CeAtfA t CeAfimnA -] CuAilii^e •] CnogtiA. 
1f Annpn *oo óuaIa ConóutiAfi tf\ VHa*ó An 
ófíoó tnte *oo £>eit A5 a lof^A^o i 45 a 
hionn^At) "J as a tiAfu;Ain te míteA-ÓAit) 
murhAn i te tAOó^Ait) ÍAigeAn -j le cu^aíE> ContiAóc 7 'o'r^S TTle^-ót) pe^gtif tnac 
tlóig i CoptnAC Contomse-Af 7 X)uX)lom^eAy 
5-Ati bfieit téi Af\ via flu^gxMb fii\ ói|\ txa 
*óe>Aftí) téi tiaó ciocfxVó v'feApAiX) éifie,arm Cú 
ÚutAitin T)0 rh^fttixvó CAf\ inneAtt pe^giifA 
T an T)ut!)toin5e^f -j t>o ttnc Ati óe-Afntnge^n 
-A|\ tltCAib ^n c-xmti fin. 

"Cá tiáic a bptnt teAti-dpo-Atr)," Afi Con- 

" Azáum Atinro," -ap tex\t)^óx\m. 

é, óija if cuige T)0 pinnexvó ah f tój ceitge 
fo do óttnnmi'o t ^sbxvó T)ún X)eAt5^n -j 
ttl-Ag tntupteirhiie 7 cise^vó 'oom' iormjMige 
5^n t?tnpeAó -j ^tixvó fé ^fi mo óotfiAitAte-fe 
7 -Af\ corh-AitAte C&tfAó -j 5^^ti>Amn 5fw vó - 
fot-Aif mac ÓAtp^'ó t Airhif5in -7 p^óeipcne 
pile i n-A £>j:ile-<vó "j ti-A n-AOf e^txVóAti ^fi 
óe-Atid, ói|\ t)^ n'oe-Altnge-A'ó ó'n sceit^ 7 ó'n 
50054*0 fo *oo flintiest) te h-a tno'óbxvúAib 
•oa b-Afs^-ó t>o cuicpiT)íf -pifi 6if\e^rm teif 
péin t Urme •] te Conatt t ní teigpit) a 
e-ágtA fAin n>Á e-Agt^ ConxMtt T>óit> ce-Acc 
ní b-A fia nA c^ti5^T)-A|A Y^ n gcuigeAf) 7 rrí 
mó n-Á mo ótn-o-fe *oo Cftfc ttye-Ag tilróe 
mittpigce^ teó 7 fe-dótixvó f é vo'n *otit-fo 10 

mó|i-irmeAtt tTlei-óbe -\ -ofVAOi-oeacc "oo- 
\ov\^aX)ÁIa ctoinne CxMticín cLAOin-rmUce 
-} lÁn-Am^'óeAcz lomtnúcd Oile<AtU\ -j 
pei*óm -po|\lonnrhA|\ po^neAfcrh^ pop- 
^ftfMC-d ottcói5e-A*ó 6ipe-Ann a\\ éin-ion<vo 
i n-A A5-A1"Ó 1 n-A Aon-Att." 

"T)óig Ám" a\\ fé/'if é Cú CuUMnn "oo 
rh-Afb pionn rriAC tlofM pí t^igeAti 1 scAt 
ponnoofuvo -] if é 50 pfAinneAó póf *oo 
rhA|Ab 1£\\aoó rriAC piot)<dig •] gdnb-fcuinne 
5Uftfuf\ 5AijA5-beot)-A r\Á ^Ab^nn fiiHge map 
^on fif Y^ n 5CAt óéA*oruA, -j *oo cuic teif 
'jMti tó óéAT)tiA T)e^5 tnAC Conpáoi ■> 
•o^ons rhófi t>o rhxMtit) tDurhAn 1 n-<* tnnóe^lt 
T T)o tinc teif póf CAipbpe Y\)A-^eA\\ 1 $cac 
Roif tiA tlíog j:op "Dómn -j *oo cuif\e<<yó teif 
áf\ pe^|\ tntofeAg *] ITh-óe 'fAti ^caú óéA*on,<\, 
"] if teif *oo ttnc éAóc t>A rhó ná pin mte, .1. 
Cúpoí tn^c X)Ái\\e, -Áifvopí tTlurhAn 7 cpé^n- 
óofn^triAó peAj\n-éipe<Ann -] UAttfiAti tnte; -| 
if é *oo rhA|At) pi|Ace^pnA -] pi*\rhAin "j Tlu\ll *| 
LtigAit) *| Iaoó li-dtrhuine -j mófi-Áp tTlutruMi 1 
5Coiucinne. gotiA-ó tnme riti ip cóip T>ó-f av\ 
a\\ mo óorh^inte-p e *j a\\ corh-Aifite Caú^ax) <j 
a cax\at> t -áfA tno t>e-AnriAóc-Aiti-f e i ^p Se^n- 
nAcc<áin tlUvó tnte a f e^cruvó *oo ? n t>ta-f &." II 

011115 LeAÓAtióAm 50 tié^rs-Ai-ó teip r\A 
tiAiceAfSAib fin m^ a t^i^ Cú CulAinn t if 
-Ann T)o £>í f é An IÁ f in 1X>1|\ OocAom 1 mtnfl 
^5 pojifcAipe Af\ éAntAic "] 5éf\ fc'ionróA eoin 
T)o bí óf a óionn x\n Ia fin tdo ótiAt)At\ tnle 
Af 5^\n éw-éAn tdo rhAfAbAt) t>ío£>. 1f 
Annpn CAini^ teAbApóAm 1 bpostif Wn 
ionA*o a |\ai5 Cú CutAinn -j fio £eAjv -pío^v- 
óAom police Fpif An mbAineAólAig. 

" 1f CAife linn An fÁilce f in," aja teAtiAfi- 
óAtn 1 if AtfitAi'ó T)o Xá An £>AmeAótAó -j An 
ceAn^A A|\ ceibeAf\pnA , ó 1 n-A cionn -j a bAitt 
tnle Aft epic t A|A copfunge 

"S^éAtA teAc," a^ Cú CutAinn. 

"Acái*o fgéAtA mófiA A^Am p e n - A 
n-mnfin T>tnc," a^ f í *j 'oMnnif *oó 5AÓ ní *oá 
n*oti£>Aific ConctibApléi *oo pÁ*ó pif ó ^úp 5° 
T>eif\eA-ú. 

"Acávo," A|\ fí, "mAite -j móp-tiAifte, 
feAncfiAóCA t t)Anx)Áitirh, éi^fe *j ollArhAin 
UtA*ó tnte a^at)' eA'OA^gtii'óe um An tnójv 
flUAg fo peA|\ n-éi|\eAnn t)o feAónA*ó *oo'n 
ótip f o, i T)ún T)eAt5An -j ttlAg 1Í)inj\tenfme 
•o'f Á^bÁit -j ^An -out i-o' AonAf 1 n-éA^corh. 
tAnn 1 n-AgAi'ú An ifiópfttiAig tit)." 

" T)o-géAnAm-ne av\ coríiAitAle fin," a\\ II 

tAOg mAC tliAngAb^A, .1. 510UA CAp- 
bAic Con CutAinn, ^ *oo gtuAifeAT)Aii 
pótnpA iA|t fin 50 T)ún *OeAt5An -j cÁmig 
éirheAtt, mgeAn peA^gAit tT1onA*ó, aitiaó aj\ 
^n bpAitóe t x>o fimne tuAt-óotfiAif\te Ann 
fin teó, .1. T>tit 50 tieAtriAin ttlAóA 1 n-A 
|\AbAT>A^ móAte t tttop-UAifte peAp n-VIUt) 1 
bpoóAip ÓonóttbAifi Y^ n óeApiAigm -j niop 
potrh-A'ó ÍTlAg ttttnfiteirhnenÁT)ún T)eAt5An 
nÁ Cfiíoó CuAitsne fu^rh f 01t ^ e f in ó *°° 
gAb Cu CutAinn ceAnnAf o\\\y& 50 tiAop n<* 
titiAitie fin. T)o gAb T)'éirhex\|A a cAf\bA*o t 
T)o potrhxvó An *Oun 50 T>eitbipeAó teó •] 
•00 teiteAT)Afi a n-mnilte 7 a rp^é 1 StiAb 
Ctntwn bA tuAn!) 1 n-tltCAib, 1 cAmi^ Cú 
CutAinn 50 hOAtriAin min Attn nn ÍTIaóa -] 
■do f5Ui|\eA"ó AeAóft<yó Apj:eop-gOf\c ^AbÁtA 
teo péin t *oo óuai*ó Cú CutAinn -oÁgfUAnÁn 
gtAn-tv<yóAfiCAó gtome péin -j An c^n t>o 
óUAtA bAnnc|AAóc btntteAó bmn-bpiAtfAo An 
bAite Cú CutAinn *oo ceAóc Ann *oo junn- 
eAt)A^ muif\n rhófi -j meA]\Aige ÁtibAt up 
AOibmn t f eAfoÁn f ú^aó f o-f opbfAOitceAó 1 
fotAf-bfitngnib -j 1 n^fUAnAnAib fAi^pn^e 
fionn-AOtcA -| 1 bpiotaixnb f oittf eAóA ftiop 
K>Ár\A An bAite tnte, -j aji n-A ótof *oo *3 

Óonóub^ Cú ÓulAmn *oo teaóc "oo'n tMile, 
4*011 &Aif\c |\e Catpvó -j f\e geatiAmi -j j\e 
tiottArhxMn ^ |\e tMnncjucc Ati óóigi-ó tnte 
Cú ÓutAinn -oo óoimeá*o -j *oo éorhAijaiuga'ó 

50 *014ÓpAÓ "OÚC^AÓCAÓ, " Ó1f\ 1f opaib-fe íiaó 

ciubjAA fé éA\y&-ó r\Á eiceaó, X)Á mbxvó 
Ai|\e nó éige-dn teAnsrhAf x>ó t>o ló ná 
•o'oi*óóe t ACÁt-Ap 'o'á c^i|\ri5ifve te cpéirhfe 
•oo bti-A'ónAib 5U|\Ab *oo'n cptóg fo t>o 
jurmexvó le pe^^it> Cipe^nn -| te córhaccdib 
ce-A|\c-bUA"ó-át\tA ctoinne Caiticín -j le 
hinnex\U fnei"óbe *oo muifApi'óe s^n arhfiAf, 
SUfVAt) ai^e fin if cói|\ -OAOiti-fe £>ah n-inc- 
te-Aóc-A -j t)A\y n-e-AUvótiA *oo oAitearh im aíi 
gcúif fo tm óoimeáT) *] if *oeirhin, *04T)Ctiic- 
exvó r Aiti, 50 t)ctiicimíf-ne tnte, t 50 *ocuic- 
pexvó pór cof n-drh t con^ó tiA cíj\e 50 bjUt." 
11 1f píop fin," Afi Cxxtp a*ó t A|\ cóc tnle 

"tTUifeA-o," -Ap 5e-AnAtin, " |tAó>ám-ne t>4 
ionnf<Aige, 51011 50 t>ptnt c^ffta "óúinti arm," 
"j *do gttixMfeA'OAtA fiórnpA 5«f 4Í1 Á1C 1 fVAltt 
Cú CtítAinn t éirhe-A|A -\ 'o'freáfitwo fíop- 
óaoin police ppioénxMti^c fioirhe ~\ *oo toij\- 
b|\eAT)^ *oo pógaitt 50 x)ít "i 50 "oioóf-A é t 
•oo fiii'óeA , o^|\ pilexvóa *j txanncftAcc i aof 14 
vÁnA 7 edUvón-A an x>úwa uite i n-A timóeAtt 

"J *D0 ZÓ-gbAt> btMjVO -AtCAÓA ÓjVÓA -ACA "| *00 

tunneATMfi ót t Aoibne^f -j ungAifvoiug,At> 
rneanman *j mcmne "j póp imipc -] ceót i 
cttncí i n-A pAvnAive tí'á tnp^pé^SAt). 
SsédLd Con CuLdinn 50 nuise pin. 

1omtúfx\ ipeA\y n-éifie^nn, cán5<voAfi 50 
h&t AIa An tTlui|\ceirhne -j *oo gAb-ATMp 
fOfxVó i lon^pofic Ann 7 *oo lei^e^t) pontA 
leAtnx\ ItíAic-bío'óbA'ó teó f nA Cf\íoó4i£> 1 n-<A 
móiíAtimceAtt gufi cfie^óxvó -] 5uj\ nAipse<vó, 
5uj\ trntteA'ó 1 5U|\ móifvóíte*vó tTlág 
tíltnfiteirhne t T)ún De^l^n 1 1TlAó4if\e 
ConxMll teó i cusxvó nA cneAóA uile gup 
An Lonspofic. 1p -dnnpn G&n5A'oa|t clann 
CAitiCín t>o lÁtAin pe^n n-éipe-ann -j T)o 
t^bAi|\ ÍTIexvób jtH*. 

(i X)o-seAllAX)Anx)ú\nn ) >) A\yf\, "Cú ÓutAinn 
vo zaX)A^z r> y Án n-ionnpaige pó óe-Ann c|aí 
IÁ." 

u Yt\Á ^eAllAn)A\\, coirheótpAm ^An con- 

1f Ann? in c^ngA-oAfA cj\í nmge^nA Cuticin, 
.i.qtí bAttbAbéAl-^onmAbiot-AmrrieAóAríOfi' 

tACA pUblAÓArAO\JfÚ\leAÓAr)AX)<\nt&Vl&0'0- 

gltnneAóA "| cfxí hAimiDe t>uX)a -ouá^reAÓA 15 

*oj\oó-t)ACA *oiAn-gÁióteAóA 'oiAtolAi'óe t t>o 
gtUAipeA'OAfi jAómpA 50 tiéimeArhAil po- 
éA"ocfAom te lAomAnnAib nA túc-gAOice 50 
lúcgÁifieAó 50 fiÁn5AT)Af\ 50 tieArhAm 
tTI aca -| *oo f umeA-aAfi nA piAóAi*oige pe^f óa 
pop-gfvánnA fin Af\ pAitóe n^ tiOAtfmA 50 

miAtftAfAC "J T)0 bUAlteAT>Af\ Afl £éA|\ £ÍOf\- 

UAine -J aj\ ú)i tiA CAtrhAn *oo bUAin 1 x>o 
toóAttc 1 n-A T)CimceAtt 5«fi -óeAtbA-oAp 
caca corhmóf\A x>o ftuA§Ai£> -j x>o foófiAiT)it3 

Af\ Atl bpAICÓe, T)0 gAfAnAlft f lllblACA f AtlAlf -| 

•00 bot5ÁnAit!> beA^A béitce *j t>o *ótnUeAt!>Aft 
•OAc-ÁUnnn *OAfiAó -j t>o cuaía Cú CulAinn 

5|AeAf ACC gÁ1f\ tlA gCéAT) T tlA 5CACA "J Í1A 

5Cói|Ate A5 toc -| A5 lÁn-rhiUeA*ó An *oúnA 
T if ia*o *oo bí A5 conneÁ-o Con CutAinn An 
IÁ f in, .1. 5^^tiAnn 5juiAT)-fotAir niAcCAtpvó 
T "o péAó Cú CulAinn aítiac Af\ An fipAicóe "j 
*oo connAi|\c nA caca a$ corhtUAf\5Ain a 
óéite "] ó T)0 connAifc *oo tntrróeApsA'ó 50 
tiA*ónÁi|AeAÓ tnme fin é -j *oo tmg btnnne 
bopbpAó bO|\b-t|\éAn meAf-AiseAncAó 'jta 11 
SCU^a-ó t T)o óuifi a tÁrh paoi, 1 a^ éipge t>ó, 
fo ia*ó 5 e ^ n ^ nn A *ó^ lÁirh g^fCA 1 n-A 
timóeAlt td'á frofOAt) t *oo ótnp 1 n-A 
furóe é. 16 

"UtuiAige fin, a SeAnAinn," Ap Cú Cu- 
LAinn, "t)0 b'feAfu tiom nÁ ó|\ nA CfvuinneT 
nÁ mAiteAf An "oorhAin cpíoó mo fAOgAit *oo 
teAóc foirh An scoinfgteo po *oo óttnnim 
T)o clof "] biAit> Aitir p#6x\At VÁ wnipn 
o^m vá éif 50 bfiÁt, t>ai§ acá f eAn-f ocaI 
Ann 5ti|\Ab buAine blAift nÁ f AOgAt." 

" tei5 fin tO|\c, a Cu CulAinn," Ap5 eAt1Arm > 

;< Ó1|\ ní full AÓC fAOb-flÓg f1At)A|AtA fíte 

lonncA fú*o t fiAn-gÁ^fitA T)UAit)feAÓA 
•OfiAoi'óeAócA *oo •óeAtbA-OAp CtAnn CaiIicui 
pÁ*o' óorhAifi-f e -do-d' óorhmbUAi-ó|AeA*ó, a Cua- 

5Ám OAtbtlA-OAlg," A|\ 5 eAn ^ nn > 1 A"OUbA1f\C 

Cú ÓulAinn nÁp b'fíopfin, -] , o , f:éAó AmAó aj\ 
An bpAitóe "] T)0 óonnAijAC nA caúa cói|M$Ce 
Atnuig, 1 -o'féAó An *oa|aa tiUAip aítiaó t *do 
óonnAi^c st 101 * tri1c W ^F An tip*itóe "i *oo 
bA*ó geif *oó fin *o'f:eiCfin, *] t)aj\ leif péin 
•do óuaía Cfunc rhic tTlAnAip *oá feinni 
50 fubAó fípeAócAó fíjvbinn fÁfAttiAit i 
•oo bA*ó ^eif t)ó fin "o'eifceAoc t *oo bA*ó 
ApsAin feAnmA fíte é -| -o'Aitm aij\ pn gup 
CAitteAt) a geAf a -j sup bpif eA*ó a buA"ó 50 
pjunneAó piA"ónAó -j 50 T)Cáinis cpíoó a 
óAitféime. Af a tiAifcte fin 'o'éipig t>A*ób, 
ingeAn CAilicíni fioóc puince nó piotinóige 17 

f c^mi5 óf cionn ^n gf\iAnÁin i \\A\b Cú 
CuUMnn i <<yotib^if\c : — 

A Cú CuLAinn, cóirhéif\ig, 

Ctmfmig bUAitjeA^tA po^ í)pe^g-rri,d:g ; 

t)é^f AfCAitt ionnjt<yó ttluificeirhne 

A^uf móf-Aifigce Hli-óe ; 

tlí *oo ótn|\im-fe ionrhAoi*óim 

1 5C0irhte^nrh^in a\\ Unng |?LiAip1pe^|\gtif a ; 

Utncpii) te^c ft Oiliott, 

Lug-Ait) •] Ldoc ITI-dicniAt), 

Qa\\c if CoILa "j Concutxdfi, 

1TleAt)t) i WflAme t>ot>' rhóp-óofj;Aif\; 

éifig, a loVaáriAig ilóle^jMig éicc-rhirnc 

^1C10fMlg. 

A ua CAtpA'ó óLAi*óeArh-f\tiAi*ó, 

A rhic T)íonA T)únA t)e^t5-dn, 

Af\ g^fS-gteó v\a n^A^AnAó \\o g^if\f eA*o 

A^cmeA^óA 
6-accfidrm itóe^nn eotdi'óe n-Á a\\ cí olc 

'dot)' óóirhéifge. 

T)'imtig ón ri^AriAn av\ toav\ TD'éimig Cú 
CtíLdirm t>ut téi -j T>o j;hpeAT)A\\ vía ftUAig 
Ap xmi ftjMitce ,A|\íf -j T)o óimLa Cú ÓuU\wn 
5^1|\ pe^'ó^ó -j f 5|\é^óA 'n-A mbA'úX) -j -AtwbAific 

b 18 

"if qiom tiotn beit a$ éifceAóc pif "a 
gÁfficA fo, a geAtiAirm, i ceAT>uig *óatti íia 
fttiAig TMormf Aige t x\& fíot-bui-óne fSÁit- 
bpéige fo *oo f5A0iteA*ó -j *oo f5|MOf, óip 
*oo c^aocat)^ mo tpeif e ~\ *oo buAi"ófieAT)At\ 
nV AigneA-ó 1 *oo rhtngfeAT) •otiAOi'úeAcx 
mo niAti t mo neAfic -] mo niA*óóAf, -j *oo 
ótAOóttng ceót CAOin-binn ha cjunce *oo 
óuaIa mo ótnrhne t mo oeA-opvo, jujs mo 
tút t mo tÁtAf\ «Aim •] bAnncfAAócA biot- 

Allte COIjip-geAÍA tlA CÚI^e £A Ót1fV<yÓAlb 

ConnAóc t tTluimneAó -] t,AigneAó •] Iaoió 
riA tTh'óe A5 tof^A-ó -j a$ UiAt-pAObA-o 
Cfiíoó CuAit^ne -] ttlAige tDuipteimne -] *oo 
CAitteAt) mo geAf a tnle -j cÁinig corhAfvtA 
mo ójiíóe ■oéi-óeAnAige." 

"teis ye&óA fin, a Cú CuLAirm," aja 
JeAnAnn, "l n^ CAbAip t)oc' Aipe tia 
fiAti-gÁ|\fitA fAobA fít-fe im ax\ mb^éA5- 
fluAg mbeAs-Anbponn mbocACAnAó fo, 
CtAnn ÓAiticfn •oo-o' rheAfgA-o -j -dot)' rhófu 
bUAi"ófeA*ó, óifi ACÁ1T) ^e f eAóc mbtiAtmA A5 
fiubAt Ati -oorhAm A5 pogttnm T)f\AOi*óeAócA 
T T)iAbttíigeAccA pÁT)' óorhAif\-fe *oo tuicim 
teó t teif riA liAfimAib t>o tugfA-o teó 
•o'iormfAige peA^ n-éifveAnn uile noó acá 19 

ulLArh inne^Uc-A T)0'o , rh-ApbxVó-ird a\\ ttlAig 
íhtnj\teirhne t fe-Aé-Ain i<vo 50 ce^nn fe-Aóc 
t-Á t ^-aóxm*ó a gceAts a|a neirhní *j éipeóóAi-ó 

COltlAÓCA CdtpVÓ •DOT)' Ó^tXAIfl-fe "] •OOiy 

f u^caóc 5-Ati 6oncAbAit\c •] ciocpM'ó CohaU 
-df cpíocaib coirhigte^cA -DOTy c^bAip, -j ^n 
a^ mo óorhxMfite *oo'n ótt^ fo *j wá ptn|Mg te 
pei*óm £UAp-cf\oi*óaAó Ctoinne CAilicín t 
ÍTlei'óbe t t>u*ó tÁn aíi T)orhAn tnte T)o*o , 
fSé-AlxM^ t 'dot)' biiA'ó^ib 50 bjunnne &x\ 
K>^ÁtA '-£& n-^itfif -j '^á n-mnpn cd^ ti'éip." 

A'oiib-Aipc Cú ÓutAinn 50 n-AHpvó <Af\ -Ati 
gcorhxMpte fin bícvó 50 , ociocj?<vó «a £>Áf "oe. 

1f -Ann fm t)o canxvó ceót fíp-binn 
p-Anf^n-Aó t e^UvónA UAifteionsAncAó^ *oo 
T *oo t)ÁT>&v An ti^nncfvdcc t x*n X>aux)ÁIa a^ 
pte<yó-ót t ^5 ptoeMXAcz •] ^5 mtujin t ^5 
me-A-óAfv 1 n-A timce^U -] -oMmtigeAT)^ 
CLann ÓAiticín t ní ^1154*0^ Cú CutAinn 
leó ^n IÁ fAin -] t^ngA-OAfi 50 tonspopc 
pe^ n-éifie«dnn *] t) , piApfVAi§eAT)^ m^ice 
^n cfttiAig ^n t>cu5AT)af Cú CutAinn teó. 
"tlí £«5^™^/' AppAT), "1 n*oiti; xxj-fteAftAm 
tmn 1 mb^fAó é." T) , éifceAíOiAp ^n oi-óce 
fm -j ■o'éipgexvo-án cf\í rrnc Cáiticín 50 ™ 0( - 
<Af\ n-x\ t>Á|\Ac "j c^n5AT)x\fv 50 tiof ca lAb^pcAó m 

lom-gttiineAó |te sluAifeAóc nA £Aoice 50 
j\Án5AT>Afi pAicóe nA tiGAtrmA. 1f Ann fin 
*oo t>eAlX)AT>&p caúa cóifugte *oo nA £Af ÁnAiti 
fitititACA fAn^ip i *oo t>m\Xe^X)A\y *oa|iac •] 
•oo botsÁnAib béitce "j T)'peAj\ pojv-uAine 
•o'úijt nA cAttfiAn cfiotn-pó-oA, -] *oo ctnf\eA*oAf\ 
nA caca AinbeAóA fom iotgÁ}\jAtA Ai*óble 
UAtbÁfAÓA AfCA gup ólop pÁ'n scfiíó 50 
htnte iat>; *j if ojifiA *oo tM conneÁT) Con 
CulAinn An tÁ fin, .1. aja mgeAnAiti ufUAt •) 
CAOifeAó UtAt) -j AfA a coitriteAnnÁn pém, 
,1. tliArh, mgeAn CeAtcóAi^ true "UiteAóAip t 
•oo fónfAT) nA mnÁ corhAif\le eAcofifVA péin 
cionnup -oo óoimeÁ*of A*oAOif Cú CutAinn An 
IÁ fin t if í corhAipte A|\ aja ómn fiA*o, .1. a 
bjAeit teó 50 5 leArm nA tnbo"óA|A -j -oob' 
loncogúA triAfi t)Ain5eAn *oiAtiu\|\ -oo-eólAif 
An c-ionAT) fom -j cÁn5A"OAp ati tJAnncjvAóc 
•j An t)An*oÁtA -oÁ £>íAéA5A*ó teó 50 nAó t>eA*ó 
A5 éifceAóc le bUAi'ófveA'ó nA tnbAt)b nÁ te 
tiiolgÁpptA nA n-Aimi*oe nÁirh*oeArhlA t>á 
Ai'órhilteA'ó -j t)a Aicg|\eAfAóc 1 ^ceAnn a 
n^tfiAT) AeAf^cAfiAT) -j cÁimj; tliAtri, mgeAn 
CeAtcóAi^ t)Á lonnfAige -j ip é A*otitx\ij\c : 

"& rhtc lonrhtnn," aja fí, "tf -oorh-fA 
cu^At) T)o óoimeÁ-o 1 n*oiu -j cap Uom t teif 21 

-Ati rnbdtincfVAóc 50 rme-Actn^oip 'o'iiAigne^f 
te-Ac T) , upg^|A , OA , ó me^nm-Ati 'oom' "oun-p-A i 
acá *oeoó -A^Atn-f a pvo' corhAip Arm -j if ctnbe 
-Dine a tiót," -] CÁ11115 Cú CutAirm teó AtnAó 
a? An nspiAnÁn -j *oo |\Án5A*OAfi 1 bpogtip 
•oo'n gteAnn -] mAj\ contiAif\c Cú CulAmn Ati 
SteAtin ;"if é steAnn via tnbot)^ fl3T), ,, Af 
pé, " "i noóA HAÓAT)-rA Atm 50 bfu\ú *j ní 
conAif\ *óArh é." Hío[\ óiaíi *oóib aja íia 
hiotnf\Ái , ócib fin 5tif\ *óeAtbAT)An ctAnn 
CAilicín caúa corhmófVA cóijugce um ^n 
nste^nn té'ji CAi*óbfAeA*ú T)ó-pAn An ófiíoc 
tnte x>o belt 1 n-A cotiAip óf\eAó "] 1 n-A ceA*OA 
coitóiorm cuAf\UAigte, -] 1 n-AtiAongÁif\ stnt 

"■If quiAg mo toif5 -] tno cu^Af/' Af Cú 
ÓutAinnteip Ati mbAnnqiAcc, "'oom' b^fgAt) 
1 *oom' bAo£UigA*ú 1 n-éAsrhAip m'eAó "] 
m'éi'oró lormup 50 pACAirm T>'FopT)A*ó iia 
5C|\eAó t t)o coirheAp5Af\ riA fUiAg T t>o 
coimeA-o tiA cui^e." 

Uéi*o Cú CutAinn iAf\ ftti fi° 1 ™ e 5° 
tiGAtfiAin ITIaca. 

"J-AbtAii tn'eAójiAi'ó *] irmeAlcAn tno óajv 
toat> T)Arh," a^ pé, " 50 troeACAirm •o'fréAóAin 
péAfi n-éifieAnn." 22 

"UusxMf bfUAt^fA Udrh-iM," ^p TliArh 
ingean Ce-AtcóAip, u tiAó jtAccÁ -o'ionnf Aige 
pe^fi néipe^nn nó 50 T)ciubf^inn ce-AT) 

•OtHC." 

"tTlÁ tu^Af, if cói|\ a comAtt, ,, a\\ fé. 

tlo ^n Cú CuLdinn ^5 tli^rh *] t>o óuxvo^n 
cum An T)únA -| cÁini$; «an m^c t>A fine T)0 
Cloinn Cailicín óf cionn ^n gfUAnÁm m>A|\ 
A f Aib Cú CutAinn -| Amit^M fic ^n p°r5 T° 
cíof : — 

A Cu CulAinn, cóirhéipig ; 

ponnu^p C|\u^f *oo óotriAin *s\\ ne^pc 

tlirhAt) tTlAige tTluipteirhne 

Lán *oo "ó|Aon5>Ait!) "oeig-feAf, 

ClAi"óeArh 1 fsi^t lonnpMge; 

An t,i^t tTÍAc^ beifi te^c 1 sce^nn caúa; 

Cof Am 6x\rhxMn na ^ód péi"ó ; 

T\Á C0151I ^of sjvá'óa 

Y\Á cofA nÁ lárhA, 

ttléi'óe wá bumn X)Án&' f 

U-Afi 1 cóirhéifug. 

tlo éipig Cú CutAinn leif An n^e^r-aou 
[\Ain, i 45 éi|\ge *oó, C115 a U\rh paoi, t po 
i^vóAig ttiArh a *oá -óóiT) ÁiUe 1 n-A timóe^U 
T *oo ótiifi 1 n-A ftiit)e 50 tuÁicrhéAlAó ai% 
ctnpfe^ó é. TVimtigeA*OAt\ CUnn ÓAiticfn n 

óT)' óonncAt^ Cú CutAinn &$ n-A £op"OxVó ^ 
cánsxvo-Ap |iómpAT> , ionnf Aigepe^ néi jAe-ánn. 

"An t)cti5x\bA|\ Cú CutAinn lib," x^ fiA*o. 

"XW £1154™^/' a\k i<vo-pAn, "aóc bé-áfwn 
tmn 1 tr\X)Á\\A6 é nó b^inpit) fe tiA fé arm 
fo •Dinn." 

lotntúf-A ConótJbAi|A -dfi tn^i*oin -Af n-A 
b-ÁtiAó, CI15 C-Atpvó 1 ^e^ 11 ^™ 1 éirhe-Ajt, 
mge-An pe^g^it tTlonAit), t HiArh, ingean 
Ce^tcó-A1|A "] ^n txdnnctvdcc tnle tm lonnpdige 
"j *o' popping *oío£> c-Á coime-Á*o *oo bé^jv 
t)x\oir aji Coin CuLdinn avi IÁ fin. A"otitt- 
|\-AT)x\f\-f^n n-áfi ti'jpeAf t)ói£>. 

*' 11í rn^fi fin ■aArh-iM," -Afi Conóut>^|\, " ótfi 
bei|\it) lib é 1 ngte^nn t\a tribcu^," -j ip 
tnme cugAt) gte-Ann via mbo*óA|\ a^ avi <áic 
fin, *oo bfu'g, "o^ mbemif fttiAg lonróA 1 n-x\ 
timce-Att i v\a s-ÁfipcA cmca t>o cup a^za, 
nA6 cttnnpexvó Aon-otnne -oá rnbéxvú f^n 
ngte-ann 5-ám n.á 5j\eAT)^n vá mbéxvú 1 n-A 
timóe-ótt, "gufVAb a\\ -An xyúb.Af\ pm ip cóifv 
o-AOit)-fe Cú ÓutAinn *oo bpeic lib x\nn •] 
coitne^ , ocxX|\ tib <Ann é 50 ^ázac pf\- 
mcLe-Aóc-Aó nó 50 *ocí ne^|\c ,ánn-jMn cfín -j 
-Ann-f An cfoLáf -j 50 -005 Conatt ó C|\íoóaib 24 

xrotittdific, "A ^1|^•Ofví/ , a\\ fí, "níop ^ob 
0|\m-f^ nÁ A\y An tnbAnncjtAcc tute *out f\an 
ngteAnn f om 1 rmé -j f inn tute ca\\a An ódorh- 
Laoi as Á exVOAfgtn-óe 7 a% Á lA^Ait) a\\\ 
•out Ann." " éipgeat) CAtpvó 7 geanAnn 7 
via pleATúA 7 An X)Annz\\ACZ tute te^u-fA -j 
te tiéirhif\ 7 t>eifu*ó ti£> é *oo'n gte^nn ú*o 
1 véAnArt ót -j Aoibne-df -j ut\$Átvoug<vó 
me^nm^n 7 xMge^ncA •] mcinne -j ceót t 
oifipi'oe 1 eÁlAttnA no ódncdin *oó 50 naó 
cttnn^eAt) fé s^ifi nÁ 5pe^|v\óc Ctomne 
CAiticín 45 a X)UA\t>\\eAt>. }) 

"TH \\Ac-yAleó," A\\é\YheA\\, u aóz éifugexvó 
íliAtt» x\p ^fi t>edntu\cc-ne Ann, ói|\ jp í if 
*oex\C|VA te Cú ÚuUMtm 'o'&ajia'ó nÁ -o'ei- 
cedó," -] if í fin corhvMjAte ^|\ ^aja cinnexvó 
teó. ZÁn^AVAp mnÁ 7 tru\c\oirh *j otU\rhdin 
é 1 5f e T Uióc e^tA'óAn 7 Atóuitftne 1 ^op 
5ACx\ uánA x>-Á fuMtt j\<\n T)iín tnle ótn^e "J 
zÁmiv; CAt^Ai) 7 CobcAc ceoit-ftinn x\n 
CfiucxMjAe -Ag c^nc^m ceoil vó 7 céit) £eif\- 
ceif\cne ple 'f^n tedt>Ai*ó 1 n-^ \:oóA^\\ 7 *oo 
toi|Abi|\ *oo pó5Ai£> 50 *oit -j 50 *oiocf\A é 7 
cairns Catpvó óf ^ óionn T>á uipbpé-ASAt) 7 
"00 g^5 ag Á ^gdltArh 7 a% Á eAX)A\\^mt)e 25 

-j *oo cuAit) tliArh m&\y An 5Céx\*on,A ^au 
iom*óA 1 n-A poó^ifi : — 

u A. rhic lonrhtnn," x\f\ Catpvo, (< za\\ 
Uom-pA *oo ó^iceAtri pteit)e azá a^axw t>uic 
1 ciocpvm tiA mnÁ-fo -| n<v piti*óe tinn -j 
póf if se-Af t)uic-f e ftexvú." 

a T)o btit) c^uAg r in >" ^F Cú CuLdinn, 
" ni cp^c oil nÁ a oi time a jm TMtfi-)M ^noif •[ 
ceitpe 0UCÓ151T) Oinearm ^5 torsive *] a$ 
ApgAin nA cúige -j tH-Aitf 'jm™ gce-Afnui'óin 
T CoriAtt 1 5C|\íoóai5 AttrhuttAó^ -j acái*o X)á 
pÁt> 5tt|AAb.^5 ceióe^t) uaúa <AUÁim-fe •] pifi 
6i|\eAnn t)onV -dicifiugA'ó "] "Dom' itn- 
•oe^jis^'o, t tnunA mbeiteÁ-fM t Concub^f\ 
-j geAn^nn 1 pei|\óei|Aune "j n^ pili*óe tnte-[ 
xmi b^nncjtAoc t>o |\AcxMnn-f e tm n-iormpxMge 
•j t)o-t)éAt\Ainn T)Mn-f5Aoile^*ó r\ÁrhAT> o\\\\a, 
lonniif 50 mbA-ó \aaaíwa\(ú nÁ Atnbeo/' •] 
*oo g^b éirhe^fv *j ^n twinqidcc ^fíf ^5 Á 
corh^iftiugxvó t if e^*ó *oo jtdit) ^n ttíog^n 
pf :-!*■"& CuASÁm m'AvimA," aja fí, í( noc^ 
toiftnif5 tnife coifg \)Á zu^a^ X)á\k ciontif- 
5ti^if fMtti t)o tó nó "o'oi-óóe opc 50 ti^m 
nA íitiAife feo f -j véAn oftn-f^, a céiT>-feAfAC 
1 a céA-o-g^t) *j a xU)n-f\ogAin 'o'-pe^Aib 
tiA c^trh^ti -j <\ Aom-texMiriAin piteA*ó 26 

Cifie^nn, coacc le C^tpvó -j te 5 e ^ n ^ nrl 1 
leif via pleAtiA "o'ót ptei-óe ^c-á 45 Catpvó 
jm-o' óotfixM^," i teif fin *o , éi|A§e-AT)^ tnle 
1 n-éinfe<Aóc *] t)o cuai'ó Cú CutAinn leo 
50 hAitrhéALAó uifiteAf5 -j cánsxvo-Ap tnte 
50 5te^rm ti-A mtocróap. 

" &cá cujta 45 feAónxvó ce^cc 'f\* n 
n^teAnn po," ^p CAtpxVó. 

" Ac-aim," ^p Cú CutAinn, ttm \ ní t-Án^s 
arm pi^rh tiAip bA U154 ofim ce^cc Atwi ni 
«anoif, t xyoeifiiT) -pifv éipe-Ann ^uf^b t>o 
ceióexvó jAómp^ péin ^cÁim 45 ceacc -arm," 
T C151T) pómp^ i^f\ fin guf ^n mb|\uit)in *oo 
|AinneAT) le C-Atp-At) pÁ óotfiAip Con CulAinn 
1 t)0 r5uif\e,cVó ^n Ijac TTL\óa ■] ^n 
X)ut>f?Aoite^nn ^p ufvtÁfv an gle^nn-A t "oo 
fuit) Cú CuUMnn &p fUop íia piogtifuutme "] 
*oo fuit> tli^rh 1 -an twincfi^cc a\\ aii fliof 
oite •] *oo ftii*óeAT)Ap x\n c-AOf ceoit -j 
oippme -áp av\ T)caoi£) oile x*f\ a gcortiAipj -j 
*oo gAbxVo^fi -A5 ót 1 A5 AOibne^p 50 
ceólrh-Ap cUnóeAtfi^il -j *oo cóstxtvoajx -a 
tntnpn "] a mei"óitA &\\ óe-AtiA. 

lomtúf-A Cloinne Cailicín, c-ÁngA'OAp r\& 
Cfii hinge-An>A cLaon-tMlAó-A ctuic-UixMtfi- 
neACA cuifipte CaiUcííi 50 ftiAfVAó f-Áip- 27 

éA*oqu)m fiutMl-gfiot) 50 pÁn^AVAp pMtóe 
tn-A tiOAirmA, •] *oo cua*oaf mAf a £>faca*oaja 

Cú CutAinn ^n oi*óce fonrie fin, -j ó nAó 

f?UAf\A*OAt\ Cú CutAinn Annpm "oo fíOfiA*OAfi 
iCAifiAin «ite -j ní f?uAfVAT)Afi é, -j *oob 

1011511^*0 teó cá Iiáic 1 n*oeACAi*ó fé ^An 
i£>eic 1 £>FAfj\A*ú éirhfe nÁ ConcubAip nÁ 
<cufiAit>e nA CfiAoifte RuAi*úe tnte t 
^*o , AitneAT)Afi nA iiAffAócA stifiAb corhAócA 

I CAtpAlt) T)0 ttí T)Á f?OtAC Off A *] T> ? élf geAT)Af\ 

50 liéxMixMriAit Ae*óeAfiCA te £0UiAiiiAin 
ha gAoice T)tiAi£>fi5e 'OfiAoi'óeAccA t>o 

•ÓeAlt!>AT)AfV *OA T>€Ó5t)ÁlL T)0 Ót1AjACU5A*Ú 

« An óuf\A*ó, 50 nÁf fÁgbA'OAf pio*ó nÁ pÁin- 
gleAnn T)iAriiAif nÁ *of\oit!>éAt mp -An scúige 
tnte 5A11 lAffiAfó no 50 fAngATiAf óf cionn 
gteAnnA nA int)ot)Afi 1 *oo conncA*oA|\ An 

I t,iAt ITIaca 1 An *Otitif?AOiteAnn a\k tifiLÁjA An 
gteAnnA, ÍAOg iyiac íliAngAttfiA Ag a 
SCOimeÁ-o, t 'o'AicneA'OAf 50 f ai£> Cú 
ÓutAinn f An ngleAnn 7 *oo ó«AtAT)Af pogAfi 
5tóif nA bpiteAt) 1 iat> a$ pleA*ó-óL 50 
pofi-Aoitiinn -] teif fm *oo tionótAT>Af\ 
CtAnn CAiticín *otnlteAt!>Ap pífi-éAT)Cfom nA 
pio , óbAi*úe t péAf píof-UAine nA pAicce t 
bolgAnA beA^A béilce 50 n-oeAf nA*OA|\ 015 28 

1 A\n\\AúA A\\mtA *oíob, 50 nAó fiAib cutaó 
nÁ zuAtj cnoc nÁ c^bÁn otnce-AtL aii 
gteAnn^ tiAó f\xMb tÁn -oo óAtAib -j *oo 
céAUAib-j -oo cóij\igtib 50 gctof 50 néAtAib 
nirhe r»A gteo-óA sAibte^cA 5lóf\-ÁjvoA -j n-A 
tiéigrhe cAi'úbf eACA -j n-a tiioUvó-a gfúine AffttA 

5|A01*0-t)10 , Ó5tAC>A T)0 COgb-A'OAH 1 Tl-A 

X)cimceAtt 5uj\ bA LÁn &n cíp *oo ófieAó^ib 

■J T)0 t01f5tlt> "J *00 UlAC-goU\lb "] T)0 

béiceAT)xMb fcoc "| At>A\yc -] ÁfVo-óotiMpc, 
t)0 ntiAtUMb con 7 coru\j\c, 1 *oo búifAexVú 
bonÁtiAó -] bocÁnAó, -j "oo geilcib gtmne, "j 
x>o 'óeAtfmxMb Ae^\\ *oo nA coriiAÓGAifi tnóju\ 
fin Cloinne C^ilicín, -] tru\fi T)o~cUiini'Oíp 
cáó riA ctAom-gÁ|A|\tA fin *oo lei^iDif pém 
5^fV|\tA 1 n-A n-^gxMt), "| if ctifgd "00 ótn\U\ 
Cú CutAinn tiA5Á|i|\tA pn tu\ c<.\ó -7 AmibAifAc, 
a 1p cj\UAg n-d 5Á|\|ac-.\ yo *oo-cUnnitn Ag 
-pe^tAAib éifve-Ann ^5 cpe*\cA*ó tu\ cúi^e 50 
coicce-Ann *] cÁinig cjaíoc mo fv\og^il Atioif 
T rri biA mAlt-grríorii *oá ju\t> fuotn *oá éif 50 
bfiát -| cÁif\ni5 póf ^n óúige 50 b|\uinne x\n 
btiÁCA." 

"téig fe^c^ fin, a Cú CtitAinn,^ Af 
C-At'pA'ó, " ói|A ní futt lonncA p tíT) aóc y u\n- 
gÁfijAt^ fíte T)o fUuAgAib publAód fAflAlf 29 

*oo -óeAlbATíAp CtAnn CAilicín cu^AC-fA 1 
nÁ cAbAip •dot)' Aif\e 1A"0 *i T)é^n^ corhnuit)e 
mAji a tDpuiLe.^ 

A^tif "oo ctnffigexvó CtAnn ÓAiticín t)e 
fin, lonntip nAó fiAib CA^b^ *úóib 1 n-A 

íí T)éAnAi'ó AnrhAin Arm fin," aja tDA'úb, 
mgeAn CAiUcín, |\e n-A T>íf ^eAfbjvátAfi, 
"50 nt>eAóAinn-fe Y^ n n^teAnn a^ ceAnn 
Con CuUMtin gion ^UfAAb bÁf T)o-§éAbAT)e," 
1 x>o óuai*ó |\oimpi 1 n-A bAoc-tuiACAfi 50 
beA^-nÁifeAó cum nA bjvui'óne 7 t)0 ótiAit) 1 
fuoóc mriA T)0 rhnÁib íléirhe, mgme 
CeAtCÓAIfA, 7 T)0 goif\ téi athac í *OA 
ilA^AltAttl, 7 T)0 CUA1*Ó Atl fVÍOgAn tél CAfl 

•oofuip tiA bfun'úne AtnAó 7 *ot\eAin tnófi T)o'n 
bAnncjAAóc tndfv Aon fiú, 7 *oo jui^ An 
|\íogAti téi te n-A ceAtg-'ófAoi'óeAcc feAt 

£AT>A 7 T)0 ÓU1j\ A|\ tntl'ÓA 7 A|l feACJWI 

peA*ó An gtcAnnA ia*o, 7 t>o ctnfi 
•D|\Aoi'óeAócA i*oi|\ iat) 7 An bftn'óeAn 7 
CÁini5 pém «AtA Af a tiAitte fin, óifi *oo bí 
piof Aid foirhe fin 5«^ bAin HiAtfi 5eAttA*ó 
*oo Coin CutAinn nAó f aca-ú fé iD'ionnf Aíge 
V)ipeA\\ n-6ifieAnn nó 50 "ocus fí.pém eeAT) 
t)ó, -] vo cw\y An X)At>X) x>eAtb Héirhe tii|\|\i 3° 

pém t CÁW15 tnAf a f Aib Cú CulAinn -] *oo 
fAi-ó fí fif ftA fUiAig T) , iontifAige, i 
A*outiAif c : — 

" A ctifAi-ó T a óAit-rhíli'ó," Af fí, "acá 
T)ún T)eAt5An Af n ~^ tOfJJA'ó *\ tTlAg 
ttltiifteirhne -] ITlAóAife ConAitt Af n-A 
5CfeAÓA"ó -| An óúige tnte Af n-A tiA|u;Ain, 
-j if oftn-f a *oo-tiéAf ai*o tllAi*ó mle AórhufÁn 
5An T)o téi^eAn-f a -oo "óíogAit a ^cfeAó, t 
if eA^At liom ConAll *ootn rhAftiAt) ^Ati 
concAbAifc Af fon $An cufA *oo léi^eAn 
■o'AnACAt tiA cui^e." 

"UftiAige fin, a tliArh," Af Cú CulAinn, 
"if *oeACAif cAOti -co úAbAifc le mtiAoi cAf 
c'éif 50 bfiÁt, *j T)o meAffAi*óe nAó CAb<\f tÁ 
An ceAT) fin *oorh-f a a\\ óf An -ootfiAin t Af 
rhAiteAf nA Cfunnne 50 lnomlÁn -j ó t>o 
óeA*otngif *oom *óut 1 n*oÁil immt) t 
éA*ocuAtAin5 1 n-AgAi"ó ufrhóif V e &P 
n-éif eAnn tnte, if -oenfiin 50 f aóat) Ann." 

1f Ann fin 'o'éifig Cii CulAinn 50 
hAitrhéAtAc teif v\a tiAiceAf^Aib fin, -) Ag 
éifge *óó, cÁflA beAnn a tifunc fÁ n-A 
óOfAib, lonntif 50 *ocá|\Ia 1 n-A fuit>e CAf 
Aif t>á Airh*óeom é, -j x>'éifig Afíf rfé 
bio'ósA'ó An t>Af5Ait) fin -j X)o fgemn av\ 3 1 

•oeAlj; óif T)o bí 1 n-A bf ac 50 ntieAoAit) 50 
fíof-rh«llAó n-d bf«i*óne, -| Ag ctucim ó«m 
lAif T)ó, T)0 ó«ai*ó cf é a tf oig 50 CAlrhAW. 
"1f fiof fin/' aji C« C«lAinn, "if bio*óbA 
•oe-dt^ *j ní bio*óbA bf ac, 7 fóf if A5 CAbAifc 
fAbt^ t>orh-f a azA fé," -] A*o«bAif c -An f Ann :- 

ílí bio*óbA bf au, aóc if bio*óbA *oeAls 

T)o-béAf Af f Ab^*ó f eAt : 
SleAg óiOffbAf cofp c«f a*ó óf«Ait> 

tie coniiéifge cÁió ní mo óeAn. 

011115 C« C«lAinn aiyiao Af Ari ir>t>f«i"úin 
iAf fin i ^fo^Aif t)Á giollA nA heió t)0 
gAbÁil t An CAfbA*o "o'inneAll, t leif fin 
*o'éif\ig CAtfA*ó t geAnAnn -] aw bAnncf aóc 
«lie 1 n-A -úixM-ó -j -co fíneAT)Af A Iaiyia *oo 
bf\eic Aif, "J níof féA*ofAT) a toiftneAfs no 
50 n*oeAóAi*ó Af ^n ngleAnn axwaó 7 x>o 
g^b A5 f eiteArh nA cóige 1 n-A timóeAll ; "j 
t)0 imtig ^n bxvob «aca Af a hAitle fin -| 
t>o tó5bAT)A|A ClAnn Chilian ^Á^tA 
uAtt>Á^ACA óf Áifvo t T)o ó«aIa C« C«lAinn 
iat> -j if mo *oo CAi"óbf eA*ó t>ó ia*o An «Aif 
fin nÁ a bfACA 'óíob f oirhe fin Ann. T)o ^aX) 
CAtfA*ó as Á ceAnnf «gA*ó "] A*o«bAif c f if : — 

"A rhic ionm«in, An Af mo corhAifle 
in*oi« AttiAm, 5An t)«l 1 n-AgAi*ó fi^eA^ 32 

n-6if\eAnn -] coif5feAt)-fA *OfAoit)eAcc 
Clomne CAiticín ó in*oiu AmAc." 

" Oó, a oi"oe lonrhtnn," Af fé, " ní ftnl 
fÁt Af ioncoiméA*o m'AnmA feAfCA, óif 
cairns mo fAogAt -j *oo CAitleAt) mo geAfA 
T *oo cexvouig tliAtfi *óom imteAcc -| T>ut 1 
nt)Áit bfeAf n-6ipeAnn -j jiaóat) Ann" -7 
cAim^ tliAtfi ÓUCA iAf fin. 

"CjuiAige fin, a Cú CulAinn/' Af tliAtfi, 
"tii tiubfAinn-fe An ceA*o pn *ouit Af óp 
An "oorhAin, -] ní mé *oo óeA*otng *ouic *out 
Ann aóc t)A"ób, mgeAn CAiUcin, *oo óuAit) 
im' fioóc T)oc , rheAttA-ó -j An AgAtn-fA, a 
oajya 7 a óAOirh-leAnnÁin." 

A^uf níof ó[\ei*o Cií ÓulAinn Aon focAl 
*oe fin UA1C1 -j "o'fósAip n.\ lieió *oo gAbÁil 
T An cAjAbAT) xnnneAll -] *oo óóptigA*ó -| a 
cleAfA tnte *oo óu|\ 1 n-eAgAji. C-aimj 
ÍAOg ponfie T)o gAbÁil tiA n-e<\ó 1 ní 
'ÓeAÓAI'Ó AOn t1A1f da teAfgA leif *ont *OÁ 
n^AbÁit 11Á An UAif fin, l *oo ófoic íia 
ffiAnuA A\\ a 5ConuM|\ -j *oo tei6eAt)Af ha 
neió UAit), 1 -o'enni-o An tu\c TTIaóa é -] *oo 

PI 5° f 1^A0ÓT)A f ÓlfniACA fUf. 

a Oc! 1f fíOf fin," Af l~AOg, u 1f in All A 

móf-intc "otnc-fe -j T)om-fA fin, 1 m,\ ca 33 

olc i n^oipe *óuic-fe acá *úorh-fA, óip if 
ionAnn pubAoAf *j -oubACAf *oúmn, -| 'oob' 
x\nn^rh Ut) nAó 1 gcoinne nA ff\iAncA vo 

tlOCpVO fib/' 1 T)0 gAb t,AOg A£ CAbAlflC 

ceAf-rholcA aj\ ^n tiAC TDaca -] A*oubAifu; : 
" A Léic ttlACA," Afi fé, ' bA béAT)Cfiom 
AiseAncAó cú aj\ AonAigib -j bA bfieAg*úA 
le bAn*oÁlAib -] bA focAif\ fo-gAbÁlCA te 
tiionnfAigtib -| if leAC bA rhioncA beic 
neAtfigÁibteAc |\e tiAtn n-AnfofitAinn -j 
éA5corhtAinn, n 1 5i"óeA*ó níop An av\ Liac 
ÍTIaóa teif An CAn fin, -j cÁmig lAog 
T)'ionnfAige Con CulAinn -] xnnnip x>ó nÁf\ 
An An tiAC ttlACA teif -j leif fin cÁinig 
-pém *0Á gAbÁit t niop An fif, -] -oo bA 
corhmojA te mAot-t)Ofvn mítit) íia *oeópA 
*ooinn-plitióA T)o fiteA*ó za\\ sjUiAiDAib An 
téit ttlAÓA 1 CÁW15 ÍAog -oo'n *oa|\a CAOb 

*01 -j AT)tlbA1|\C : — 

" A téit, bA cójaa 'ótnc rriAit *oo *óéAnAtfi 
Anoif nÁ 5AÓ tÁ oile |\oirhe fUAtfi, -] AT)ubAi|\c 
An jwin f o : — 

" A léic ttlACA rheA^-A-óbAit, 
tTlófi gCAt f iAfh A|\ a^ itnjUf : 
CópA "ótiic mófwheAnmA in*oiu 
1lÁ 5AÓ tÁ fiArh t)0 finnif ; " 

c 34 

7 fvo An An tiAt IÍIaca fie l,AOg An can pin t 
t)o 5At)A"ó An T)«bfAOileAnn -j *oo c«ipeAt) 
An CAfibA*o oppA 7 *oo gAb C« Ó«lAinn a§ 
mneAll 7 a$ cóp«gA*ó a cleAp goile -j 
S^ifgit) «lie •] 5Ati>Ap a cinnbeApc óaza 1m 
a ceAnn 7 x>o gAb a cleApA «lie, -j T)o 11115 
1 n-A óApbA*o 5^n ceAT>«gAt) ■o'éinneAó T)Á 
pAib 1 n-A timóeAll, ~j "oo cuiceA*OAp a Aipm 

«lie «Alt) £A n-A COpAlb 1f Ail 5CApbAT), 

ionn«p 50 n-oeAÓA*OA|\ Af a ^coipigcib 
pmbAil 7 a\* a n-ionAt)Atti iomb«Ailce, 1 "oo 
DAT) ceAlrhAine rhóp le Cvác «lie pin -j 
cÁinig poirhe 1 gceAnn cpéAT)A -j cpiubAil 
50 hOAfhAin ÍDaóa, -j ni pdtXd do ó«ai*ó An 
CAn T)o CAit)bpigeAT) -oo tu\ caca corhmópA 
•00 beit a\k pAitóe nA hGAmnA -j *oo óon- 
nAijAC nA rriAglAnnA *oa lion At) "oo leACAti- 
b«it)nib -j -oo cipeAt)Aib caca 1 do céADAib 
cóipigce "j lorriAt) eAó 7 A\\m 7 éi*oit), 1 X)a\\ 
leip póp *oo óuaIa nA héigriie 50 hu AtbÁpAó 
A5 méA"o«gAt) 1 nA loipgne A5 leAttmgAt) 
-j A5 leAbAp-p^AoileAt) pÁ cAtpAig Con- 
óubAip, -j "OAfi leip ní jAAib cnoc nÁ cuIaó 
cnnóeAll GAtfmA nAó pAib lÁn *oo ópeAÓAib 
7 no cAit)bpigeAt) *oó 50 pAib spiAnÁn 
Cirhpe A5 Á tpAp^Aipc uaj\ ólAit>e tu\ 35 

hOAtfmA ^niAc *j ceAg nA CfiAoibe TtuAiTDe 
Af\ tApAt) -j e^rhxMn uite 1 n-ém-cionót 
cement) "j ceó *ou£> T)OfióA *oeACAó-rhóf\ óf a 
cionn. 

"UpuAg pm, a CAtpA-ó," aja Cú CutAinn, 
" cia ACAoi-pe "oom pop-OA-ó-p a A^up x>om 
iom£uifeAó, ip móf n^ cpeACA Agup wa 
íiAifi^úe, nA toifgte A$up x\a tuAtgÁj\tA po 
Afi peA*ó TTlAige HI aóa A^up ttlAóAipe ÓonAitt 
Agup a^ t?iAfU,AOi*o íia cói^e 50 coicceAnn." 

X)0 fpeA^A^ CAÚpA*Ó A£Up AT)Ut!>A1fU; : 

" A rhic lonrhum, ip mój\ ha meApAigte pm 
T)0 £>ei|U*o tiA psÁt-ptUAig pgot-AnfcpAnnA 
P5eAt-buAiX)eAptA Agup tiA pÁp-óui'óne 
t)Oitbce *o|\Aoi*óeACCA pin ope, óij\ ní fuit 
Aon*ouine Annpút), acc péA|\ Agup T)uitte." 

"ill éfeiT)im éinní "óe pin," Ap Cu 
CutAinn, Agup -oo gtuAip f\oirhe Agup niop 
hoipipeA*ó teip 50 1AÁ11115 OAtriAin rhín-ÁtAinn 
tÍlAóA, Agup An bAnncjAAóc foirhe Agup 'íia 
•óiai-ó A5 got Agup A5 éigrhe A^up *oo óuai-ó 
Cu CutAinn sup An nsjUAnÁn a fAibe 
éirheAfi, A^up tÁmis pi AtnAé 1 n-A coinne 
Agup AT)uE>Aipc f\ip cui^tin^ *oo -óéAnArh. 

"Hi -óionsAn," aja Cú CutAinn, "50 
nx)eAóA|\ 1 sceAnn ceitpe n-otteoiseAt) 36 

n-ei^e^nn 50 tTlAigtT)uifAteimneT)0'óíogAit 
tiA n-otc -Agtif riA ^cpeAC ^s u r nA 
n-éd£Cóf\Aó *oo pónjwo o|\m péin -Aguf a^ 
An scóige tiile A^uf x>o cAit)£)f\igeAt) T>Atfi 
SOfCtváfCA ^n bAite fo t>o £>eit tAn *oo 

fLUAgAlb A^Uf *00 fOCflA1T)lb bpeAp 

nCi^eAnn A5 Á *óógAt) A5 Á LofSAt). 

"til pop An cAi-ob^e," a^ -An ingeAn, 
" óip ní puil aóu CAi-óbfeA-óA -opAOi-óeAóCA 
lonncA Aguf nÁ tAbAifA *ooc Aipe iad." 

"1p b|\iAtA|A -CAtti-fA," Afv Cii CulAinn, 
"nAó AnAb *oon óup fo nó 50 n"oeAÓAf\ j:ó 
lon^popc fcpeAp n-6ifieAnn. n 

An CAn *oo cuaU\"oa|a ati bAnncjuvcc pn 
T)o togoA-OAfi ^Áptá 501I A^uf éigrhe 
toipsneAóA A^uf jrAoi-óe f&o& píOf-tfUAg-á 
^5 u f f 10 gAb-fAn ^5 ceileA&juvó "oon j\íogAin 
A^uf t)on bAtintpAcc mle. Agtif CÁ11115 
T)o óeileAbpAt) t>á rhátAip 50 Dún T)eitóiT)e 
A^uf *oo gAb Cacj:a*ó <&~5 u r nA pleA-óA A5 Á 
teAnriiAin 50 "oioófAA A^iip a\\ *or;eAóc aj\ 
fAicce ^n *oútu\ "óó cáini£ *OeitóiT)e aiviaó 
X)Á lonnpAige a\\ n-A ctop -01 su^At) 1 nx)Áil 
bpeAp n-éifie<\nn x>ob' Áil teip *oul A^uf 
CI15 An bultÁn coim*óe *óó A^uf f\o bo geif 
•oó-fAn pn *o'-pAgÁil UAiti fé ntml aj\ 37 

e^ccru* "óó, Aguf if e^ró *oo bí f^n mbuttán 
.1. a lÁn T)'fuit ó|A0i"óei|\5. 

"Urvu^ig fin, ^ 'Óeítéi'oe," ajv Cú 
CútAinn, "ní rnongnA-ó 5^0 m oite *oom 
ctAéi^eAn-fA Aguf An cjuit -A -ocug^if ^n 
bulLÁn-fo cu5<átn." 

A$uf |\o g^t) T)eicciT)e ^n bultÁn ^n 
T>Afid pe^óc ^up cug "óó-f An é A^uf x>o bí 
tán *o'£ml ^fíf . A^uf *oo tíon fí ^n cr\eAf 
pe^cc é -A^uf !f é a lÁn poU\ *oo bí ^nn 54c 
UAir\ *oíob. A^uf "oo g^b Cú CuUMtin pe^f 5 
|Aif ^n tnbuLLán ^sur* C115 btntte t)ó pÁ 
ÓI01Ó 5Ufi btoi*ó ^5«f 5ti|A br\if é ^uruxb 
UuIac ^n t)ullÁin a h^mm ó foin itle. 

" 1r* por\ r* in, a 'Oeicci-oe/' x\f\ Cú CuU\inn, 
u ní ctif^ if cionc^c r*iom-r\A, acz tno 
f Aog^t acá -Afi x)ceAcc A^tir* mo ge^fM uite 
azá A\y n-A 5COilteA'ó ^gtif rri tiocpvo-fA 
beo *oon T>ut-ro ó fe^riAib é\\yeAnn } " ^gtir 
dT)vibAipc An lAOit) Ann :—- 

A T)eigcin, ip jMf tkvo b-Att^n 
X)o pAT)A\r *oorh jm *óogf\A rrntnb: 

Horn jvac^T) 1 ffuiitlirmcib potd — 
V\OCA OA\\A CÁC f\OT) cltnn. 3» 

An A|t Concubóp, a Cú CulAinn ; 

An Ap CAúpxVó c^ait) mnÁ; 
An ^p -co riiÁCAip, a An^im ; 

An Ap ge^n^nn, An Ap các. 

An ^p *oo curhpspAi-o, a cup*vó ; 

An Ap t)o corhAlCA 50 |\^t ; 
An Af\ *oo buime ip Ap t'oi-oe ; 

Í1Á héipig, a cpoi*óe, y&n cac. 

Ace 56 T)o coitleAt) mo ge^M, 
A511P 56 £411115 cpíoc ino pé, 

Hoóv\ *ocpéi5pinn-pe mo biuvtnv 
Ón p^eM, "oo óuaIa 1 n*oé. 

1p ^nnpn *oo bí T)eitci"oe 45 up C«.\tp«vó 
^5 5ui"óe Con CulAinn im AtirhAin pe Con Alt 
Ce^pnAó. 

"tlí AnAb," ^p Cú CulAinn, " ótf CÁU115 
mo pé A^up mo péirheAp, A$up ni tpéigpeAt) 
mo btA*ó nÁ mo buAit) óop^Aip Ap bpéig 
•óíombuAin An cpAo§Ait-pe A$up niop 
éimge^p cac on m\ip x>o gU\c<\p ah céATj 
Apm 1m lÁirii gup 111*0111, Agup ni tugA T)o 
•óéAn Anoip, óip ip bUAine bU\i) 11Á pAOgAl." 

Agup CÁH115 poime 1 niAÓAipe n.\ UGAthnA 
Agup T)o tó5bAT)v\p mgeAtiA piog AgUf 39 

ZAO\\ x eAÓ *Ut<VÓ nUAlt-g-ÁflCA CfWAgA CU1f\- 

fe^óA ^guf pxoi'óe ^"o-óAOince inA *óiai*ó 
^5 U T *°° te^n Cafcpvó inA -AotiAp é >df av\ 
mbAite -AmAó. Agup ní ci^n |\Án5^T)^|A ón 
tribute -Ati can zá\\Ia t>á ingin ó^orhA coijip- 
ge^Ld óút-t)tn*óe ^fi beat avi áca aji rhxMg 
n^ hO^rhriA o\y\y& a^u? nvo A5 ctnppe Aguf 
^5 ct\UAigrhéile,"^5tip léme óofictvd cíoptA 
cf\é,dócnuigte ^5 a pSps^vó «Aguf ^5 4 
pu^i|\-nige aca xxp eoó^ifvimeAtt an Át<A. 

u An bjMice fúD, a CtiASÁin?" a\[ 
CAtipA'ó, " .1. a bpvób ftit) ^stir t'pVÚb 1 
c'eApfuvu-pA A5 Á mge Agup aj$ Á ni^rh- 
gUxnAt) aca fúx), ^stip acáit) 50 b|\ón^c 
bUAn-cmficAc a§ a mnipn uup a t>o tuiam 
Agup *oo tpoim-'óítiugA'ó -oon cujv-po te 
mop-flu^g bpeAfA nOi^eAnn ^up te 
*o^Aoi*óe^óc T)o-iongAbÁU\ Ctomne cui^pte 
CxMticín, goriAt) aipe pin ip cóip "óuic-pe, a 
corhAtuA "óílip, AnrhAin ^noip," a\\ C-átpvó. 

"A oiT)e lonrhtnn," a\k Cú Óul^inn, a ní 
AHAb-f^ no 50 rmíoglAfi a\\ ceif|\e tiott- 
00151*015 éipe^nn zeAcz *oo lop5<vú tno 
ó|\íce A^uf T> , ^5<Ain mo *óúnA ^gtip azáit) 
via X)A*obA 11*0 a^ mge trTé^voAig-pe ^sup 
m'eAf\jv<M*ó. X)a hiomt)A pAt)b A^uf eAf\f\xvó 4 o 

A5«r éit)e<yó bi^f a\k tiA bpotp^^'ó 1 f|\uic- 
Imncib potd ótn olAmeArh ^guf óm 
óftAOifig *oon cuf\-fo, Agtif, 51T) le^rs Ub-fe 
tnife T)0 téise^n 1 n-^g^i"ó ^n rhó|A-fUiAi§- 
feo *oom b-óogtugA'ó, ip le^rs^ Uom-j\A 
£éw ná tib-fe tnle "oot t>o toilet) tno t*.\oib 
-A^tif *oo ciop|At)A*ó mo cmf ^sup a pop 
454m mo ttncim ^nn, acc 50 *ociini5 tno 
f^og^l A^uf c[\íoó mo ó^ic^éime Aguf 511^ 
c.AitteA'ó mo geájrd, óija t>á n-^n^v|\ -oo 
éuxVóAr T)"éA5 A^uf t>á n-imgeAf\ cAim^ mo 
fvé, ^u^ beifupe iomóotfu\f\c be^t^t) vX^up 
fLamce «Aim -o'ionnfinge UUvú -Agur 
Conóub^if\ A^uf éitiipe -dgtif 1110 mÁt<\f\ 

-A^Uf tlOÓA ^CAfpAT) 0\\\\S Ó fO vATTUAÓ ^O 

bjw; Agtif ip cptu\g irmiu S\\ n-iomp5*\|uvó 
-Aguf cé -oub-Aó *O|\0ió-itie^nmtu\ó mife m-oiu 
^5 F<á5&áiL n-A b6v\mtu\, if mime poirhe fo 
cÁinig mé 50 léi-omeAó liítg^ipeAó A^Uf 
50 bxMpc^e^ó évVoÁU\ó tu\ tiionnjnnge Af 
c|\íoó^ib ciAti^ n-A cfiuinne." A^ur A"oubv\i|\c 
An LAOi*ó-f e f íof : — 

" A ptfi, riÁ coipmips Á\\ pé«vo : 

T)o óti^vó^p T)'éA5 — ní cu\n tnvú : 
T)oilig *oe<\riuAin fe^ó 5<\c T)ún — 
'OofvcA'ó mo ófAú *oon cfliu\g. 4 1 

ÍTIéALA mife i tinncit) cfió 
T)'ó5Aib tlUvó fé 5AÓ tó : 

LaoótvAt) UUvó tnte 1 gce^f 
'S 111 tiocpvó mo le^r T>on tó. 

Uftu^g 5-dn tn'oi'oe, ConAtt cjumi-ó, 
tie trout fMn p lu^g A5 zeáóz im *ó^it : 

tlí £>iAit> cutAó 5^n b|\ón b^n 
Acc iAt tlUvó T)0 riiAig p^it." 

A tittle n^ lAOi*óe fin -o'iompuig Cú 
CuLainn a -AgAiT) a\\ O^rhAin ^up *oo 
g^b 45 peiteAtri xmi txaile u&t>& ^uf 45 
éifce^cc fip v\a c^omg^fvtxMt) -oo téi5*oíf ^ti 
txdncfiAcc. Aguf -oo c^it)b|Ae^'ó t>ó 50 
bpACAi*ó f é cofifvutriAt) n^ n-^ingeAt op cionn 
R^ca SoUvó |\if a n-Ab^tAf AfT) TH^ca 
A^up T)o connAi|\c ^up bo Lán *oo •óeAtlpA'ó 
A'S U V *°° foitfe ASup T)o ceót agtif t>o 
CAincicib ^gup *oo oif\piT)eAT) ó mrh 50 
caLArh op cionn iia tlót^, ^stif 1 T wóp *°° 
txMtm fé á -Aigne-A'ó ^aó ní AT>-connAific 
-d^tjf *oo ÓUA1T) in^ ó|\oi*óe 50 móf\ ^ac ní 
*oo óuaLait) ^511^ T)'innif Cú CuLdinn t>o 
Cdtpvó 5AÓ ní CAfijMf T)ó, " ^gup ™ liiotiAtin 
po," a\k pé, " -AStif n ^ c<M*óti>pigce T)o 
óonn^pc ó óiAtiAib 50 tiu^trh-Af upgjvÁnnd 4 2 

A£ ceAóc -o'ionnpmge riA bCAtrmA *ó-Arh/' 
-AStif ATMbAipc : — u A*ópAim A^up cpei*oim 
T)on Ajvo-'Óia tnle-corhACCAó T)Á n-A"ópAiT) 
put) ó po AtriAc Agtip mo ceAn *oon éAg 
peApcA," A^up *°° S^ ^5 ceileAbpAt) 
CAtpAit) A^up *oo óuip a *ópuim pe bGAtfiAin 
1 cÁinic poirhe 50 pubAc pAn plige A^up *oo 

CUA1T) A *ÓOb|AÓÍ1 Ap 5CÚL A$up *00 ÓUA1"Ó ó 
At £opAipe Af\ SlMb |?UA1T) A£Up "00 

connAipc *oo leAtcAOib nA conAipe "oeACAó, 
Agup CÁHI15 x>Á lonnpuige, óifi bo *oóig leip 
Stipab *opon5 éi^in -o'peAjuMb éipe^nn t>o 
bí Ann A^up CU1T) *oo ópeAÓAib tu\ cói^e 

ACA. 

"ALAOig," Ap Cú CulAinn, '' luig bpot) 
Ap -An eAópAit) Tnnnn 50 n-oeAórriAoip dá 
ptop cia *oo-ní An ceine úd," -\ c<\mic poiriie 
gup An "Ofioins *oo bí A5 T)éAnArh iu\ cement), 
-] ip ia*o *oo bí Ann .1. ClAtin CaiIicííi noc 
T)o bí A5 "oéAnArfi iia ■opAoitfeAccA *oo Coin 
CutAinn poime pin *j if é po *oeAtb -j 
éA^copg *oo bí a\\ ah peipeAp pAOb pu\bAptA 
piubAt-gpo*o pm .1. Aon-fúil ifióp "óeApg 
"óiAblAi^óe 1 n-AgAit) 5AÓ Aon-mtiÁ *óíob, 
A^up Aon-lÁtri óf\UAit>-péiteAó jwo-ingneAó 

A tlUÓC gAÓ Ap|\v\ÓCA X)ÍOb "J AOn-ÓOp CAp- 43 

leAt\\Aó ólúmAó c^ol-g|A^nn>A a cjváis ^ac 
bxM*óóe X)íoó i beipce bpifce boifvo-j\e«ArhfiA 

*00 ÓOÓAltAlb T>tnb-Ó1AfVA T)0 C^OICnib CÍOjl- 

■ótibA boc -j peite^vó -j t>o óof\Ai& copjv "j 
c^vóan -j T)o ónÁrhaib coirhgeAtA coif\p-gé,<\jiá 
^r n -^ SceAti^At |\e caoib ^aó feite fe^n- 
gátpbe ^5 Á fLiOf-btuLá'ó -] pul^ccA 
•o^oipm^nib con mbe^s ■) -o'feoit con 
AtlAit) a\\ coi|\|A-beAf\xMb cinn-gé^A c^op- 
tAinn aca. 

Agup ÓT) conn^if\c Cú CuLdinn ^n rhófv- 
teine uf\bA*óAó fm ^5 íia íi-Am^iT)ib -<yótix\t- 
rh-Afta ^5 -A pé-An^rh *oo cuip cl-áfi cté ^n 
cobalt) pfiiú i cÁinic f^n cuUMg feoc^. 
An can T)o conncAT)<\f\ r\& X)At>$A fin ^Ab^f 
b^*ób T>íob biop T)0 ti4 be>á|AAib 7 c«5 ufic^p 
•oíjie^ó T)o-iomgAb^t^ "o'lonnjMige ^igce *j 
éAT)-Ain Con CuLainn *oe ■) *oo cuxM'ó c\\ó 
buinne a ce^nn An be^|\A 1 gceann Con 
CulAinn 5Uf\ bo teoince a neA\\z -j ^ 
niAt)-Ac^f *oe fin -j C115 feife-An upc^fi -Áig 
uiprheifne^c "oon ttAfófc 511^ ótnp An biojt 
z^A^nA cfé n-a copp giifi map pn cÁimg fí 
t) , ionnftnge bpe^|\ nCipeAnn *j An bioj\ cpítt 
1 *oo bí Cú CutAinn 50 *oub^ó "oobpónAó 
•o'éif An tipóAifv fin. 44 

" Cp u^g fin,'- A\y f é, " *oo pus aíi c-upc^p 
fin te^c mo luit "|tno lárhxMg «Aim, -j mun^ 
tnbei'oíf CLann C^iticin Ap n-Atn óiopp£>A*ó 
t)o ttncpix)íf uprhóp bfe-Ap nOipe^nn tiom 
T)on cup-po," "j xvoutxdipc x\n U\oit> : — 

T)o toLUvó mo te^t T>on 50m 

Om rhulLdc 50 c^lm^m : 

ITIo rhAll^cc *oon -opum^ pom Join 
R115 u^irn poinn "oom ^nm^m. 

X)Á tipe^fTMOif titbit) mo -ool^it) 

tTUp -oo cfiAOóAt) leAcmo UÁtfuMg 
tThpe -An cufv\x) c<\t£>tuvó.Aó nap U\s 

T)0 m*\pb mÓ|l T)CpiAC A{l *OCÁ1U\lg. 

Ap eigm *oo Vu\iteonc.\oi cocc 

Ap cAtAib C|\ó"óvA Contuvóc 

triune tte.vú CU\nn CvUlicín cahi 
té' *ocÁpl*\ mo zaoX) -oo toilet). 

A hAicte íu\ U\oi*óe fin AT)ub*\ipc Cú 
CulAinn pé t^vog tu\ neió *oo oipe^iwrh, 
" óip cÁinic cpom-né-Atg-Al "00m ionnfiiige, M 
ap fé. 

(í X)o tíé&n" v\|\ L\og, " "| -oob' fe^ff 
aXHaVú r\Á ceAóc |v\n ctipiif-fO, ói|\ "oo lompót) 
féxMi -j fotiAf 'n-Áp n-^gvM-ó *con roifg-feo 


45 

-j ní Unn azáw tiA Laete-fe -j t>o bÁr>A\\ v\a 
huile btiA'óA 1T) coirht>eAóc gtjf -ah u«<Mf\-re 
Atrium, óifi ní fip -oo-ní t)o rhA^bAT) aóz 
mni, "| nt rhuippi*oif p\\ An -ootfixMti cu, ^cc 
T)o 'óp^oi'óe^óc na tnb^n cioc^f t>o clót), 
-] rri trmi|\pe^ péin Cúf\oí mun^ beit T)|W)1- 

1f ^nnfin cÁmig Cú CulAinn 'o'ionn- 
fuige ftfre^n néipe^nn -] Ati c-dn *oo óu-aIa- 

T>&\\ ÓUOA é, &T>U$\\AT)A\\ tl-AC f Al5 -Afl *OOtflAn 

aoin-fe^n •oob' peA^|\ oine^c ni Cú CuLdirm 
T 50 iriAt) cóifv *óói$ Cú Ótnlte-Afs evince 

T)0 CUfA *D , 1A|AflA1T) A fleige pMfA, AgUf céi*o 

Cú CuitteAf5 1 gcoinne *j 1 ^coríró^il Con 
CutAirm -j c|aí 0^054*0 éi^e^p m^itle jup i 
ní fVAiti mi^n *oeif e f\e óéile tnoti. pe^^f 
Cú Óul-Ainn p^itce |\éf Ati éige^f 1 fi^e^f 
Cú CtntteAfs a fleig -aja Com CuU\inn 50 
nt>tiE>fv<yoAfA ax\ Laoi*ó eACO|\|\A : — 

Cú CtJille-Afs : 
ttlo óe^n -otnu, 

A Cú íia gcteAf gCAin : 4 6 

Cú CutAinn : 
T)o-t!>eipim p^tn ctAit)e-Atti, 

A fif\ *óin-A *óumn, 
jgufVAb foc-ái'óe "oo fitig m^ns^m 

Ap >An T)CAtrhxMn Cfttnm. 

Cú Cuille^f5 : 

A Cu CuLamn ópu-Ait), 
T)o g^ goptn g^pc^ 

Cú CutAinn : 

A Cu Cuilte^f5 ópu-Afó, 
pip éipeann im ^g^fó, 
tTIo gA T)o bfieit UAim ! 

Cú CuilteAfs : 
TDót\ scat if ^óp scothtdftn 

T)o leAfiAlf ca|\ le^|\ : 
A Cú óAotii riv\ n50|\tn-lAnn, 

Rioc a\c*á mo óe«\n. 

A tMitle v\a lAoi*óe fin, A*ouó-Aifu; Cú 
CuUmm fé Coin Ctnlle-Af^ : "Cionnup *oo- 
fté^A mé mo fte^g "ouic?" a\\ ye. "An 


47 

é a 5fvÁin nó a tiujU,Ann T)o béApA me 
tioimpi ? " 

" Hoóa ceAóc^p "oíob/' ap Cú Ctnlte^f^, 
i( aóc cab^ifi cp^f n^ 'óAtti í." 

X)o teig-fe-An qtAfn-A óuca &n ófiAOifeAó 
|AeArh^-rhó|\ gu|\ tuic Cú CuilteAfg 50 n->d 
Cfií 0^05^*0 mAfAt) 5^n AtimAin. 

" Upu^g fin, M A|\ Cú CuUMnn, " CÁ11115 
fMogAt rh'einig 50 bpÁó c-aja éif Con Cuilt- 
eaf5 50 n-A ú|\í CA05AT) -oo tuicim -oo nirh 
n-A cjvAOip ige, Agup téig bpox) x*p x*n eAojiait), 
a taoig, 50 mbéAí\mAOif ^p ha ptuAgaib 
in^ n-ionAT)xMb corhnunte." 

"tloóA n*oion5-An," ^ja t-<\og, "nó 50 
mbeipe^|\ ^n tfle-ág Uom," 

"Hi be^t^fi," ^p Cú CuUMnn, " óifi ní 
•óe^ó-Af-f^ 1 iit)1xm , ó ^on cio*óUMCce t>á 
t)CU5^f uxMtn f\t^rh fioirhe fo, t ní jiaó 'vía 

5i*óe^*ó, T)o tuijAtin^ t-AOg -j x)o tógAib 
An cfte^g t cAn^A-o^fi |\eompA -o'ionnfuige 
bpe^|\ n6i|\e^nn t but) clop fx\n tongpopc 
Cú Cutamn t>o beic *oá n-ionnpuige, -] ^n 
u^i|\ x)o ou^Ldit) tug-Ait) m-dc Conpoí pm if 
e^t) xvoub-dipc : 

u Raóat) pém T) , péAÓAin ^n aca^ <<voeifi- 48 

te&\\ *oo beic x^^m, cionntif C15 fé t>o óum 
bpe<A|A nCif\e,Ann." 

U^img tugAi*ó *o'féAó4in ó\\ot& t "oeilbe 
Con ^CtitAinn -j xvoubAif\c, ^5 CAb^if\c a 

"T)o-cim-re cu^b/' aja fé, i( c&\\b&T> 
£oLti,AirhneAc féig pionn-optune 50 túit -] 
50 lu-Af -| 50 USn-gliocMf, 50 bpubailt 
limine, 50 T>zá\\X)-clÁ\\ urhxM"óe, m,A|\ tu^p 
Minnie nó peif\be nó p-óe g^oice -j e^ó lut 
tútrhA|\ LuAit-téimneAó j?ó*orhAft pop^ÁncA 
50 lúic ceitpe ^Cfvú, 50 mbéimeann-Aib 
fptAnncArhlA ceine-d*ó cfAe^t*\n-fuu\i"óe 1 
5C|AAOf gtófvrhAfv a cmn. An tk\jw\ lie^ó 
•oíob, e^ó c^ol-óOfAó cmn-éxvotfiom x)|Aon- 
Tm^tAó *oúfi-bp^f fe^ng fe^voa feif^-ÓAOt 
C-Af-rhon^AÓ ce^nn-fwoA 50 tiT>At n-o^ol- 
aIIca n-ionncl^ip -j 510U4 -oomn-ponn 
'OAt-óopcíVA 1 bpiA*ón^ife c\n ógl^oió ^ttiaMI 
but) |\óp *oe^|\5-lí A Ai§te "] ceAnn-coóAlt 
f|Aóill uitne "] é ^5 ftiúfvvó tn\ n-e^ó ap -an 
eot^f bA*ó xSit leif véin." 

1f ^nnfin clinic t,ug<M"ó 1 gce^nn bfe^p 
néijAe-Aiin *\ xvoubaipc fuú : 

^tDéAn^it) éifige/' A]\ fé, " óip ac.\ Cn 
ÓutAinn *oo buj\ n-1onnft11§e, ,, -j <voub-Aipc : 49 

(í Ar;Á Cú CutAinn cofg^c CAt-bUAtfAt 
col5-t)íf\e^ó óu^Aib : Sttdonp\it)ceAj\ Iaoió, 
fSAoilpi-óte-AiA r ló1 S) tJíMfpi-óce^bio-óbA^óA, 
HOicp-óceAjA pop cteACAib tlUvó : triAifis mni, 
mACA, mAOú-mgeAnA, tn^ifg rmonTMOine, 
mAi|i5 mtnf, mAi|\5 cíj\ óutn a *oci5 An 
ptAit popfwiAó peAjiArhAit At\ *ofuiitn ^n 
•oorhAin ! " 

1f Antifin "oo éi|\geAT)A|A ceit|\e hott- 
cói5i"óe éif\eAnn 1 5Cf\ioplACAi£> a f&At 7 
a l«i|\eAó 50 tÁn-cói|Aigte -j *oo cu,<voAf\ itiA 
5Cipex\*óAib corhmófVA caúa ^ a cionn, Agtif 
*oo éijug tTlexVót) "i -oo gAb a liAi^m rnrhe 
u«5AT)A|\ CtAnn CxMUcin ctnppce teó a Tiip- 
f\iorm 1 scotfiAifi Cú Cutdinn *oo rhAfiftxvó 
óuici ^ X)o plopping ó ctíif : 

tl CÁ bpuitiT) riA cpí píog auá im $a\\\\at) 
.1. LugAit) triAC Conpoí -] Vt^A^cmAX) triAC 
j?inn i Oajac triAC Cdi|\bfie ?" 

" AzÁmmx) Annfo," aj\ fiA*o. 

6fi A5 f o A5A1V A|\ tTlexVóti), " nA c|\í fte^g-d 
mtrie t>á tiptnt 1 nTxan Cú CtiLdirm t>o tuiam 
1 5At3AiT) cu^Aib ixvo "| 'oíoglAi'ó buf\n-Aiúfe 
A|A Cú CutAinn/' -] UU5 fte^g 1 Láirh 5AÓ 
tAoc-rhíleAT) t>ío£>, 

X) 5o 

1f <Mitifin T)0 conn-Aipc Cu CuLdinn p$ 
éife^nn uxVóa. 

"A L\oig," a\k Cu CuLairm, "luig bj\o-o 
-A|\ x\n e^ójiAfó i c-dtxAifA cLáf\ cté ^\n óAj\bAit) 
pf\if r»A fliiAgAib -J cap cimóiolt freAp 
nCipex*rm." 

1f xMinfin *oo tormuigexvó £0|\ Óú CuLainn 
T *oo junne ilpeÁócAó u^tbijMó -óe gup 
ópitnig AttixMt ctvdnn fe nuic 5-AÓ ball *j 
54c -Atu *oe ó borm 50 b^ite^f 1 mention a 
ó|Aoicmn. UÁn^AT)^ a f\ÁU\ •] a \o\ % sat>a 
|\oirhe. U^n^AT)^ a qioigce 7 a glume 
} r\A *óiAró -] *o'éi|Mg mófwÁn pu\bAf\ta oile "óó 
tiAó |Aigte-A|\ a te^f -o'Aitfvif Annpo t)o -ópuim 
T>tAúoi"óeAóc-A Ctomne C«Mlicín. 1p -Atinpn 
cu^ATM^ copAtin-óle-Af cé&X) -j co|AAnn-óle-Af 
X)Á 6éAX> "| cojvAtin-óteAf cj\í óé.vo 1 coju\nn- 
óle^f óeitpe céA-o -] coftAnn-oleAf ct.115 cé*vo 
za\\\* An scAfibcVO, óifi níop tVfuLAift leip 4 
gcoirhlíon fin t>o tuicim leip tk\ bicob^it) 
tm 5AÓ coinnfgteó cufuvó *oo -óíog-Ailc a 
n -tnlc 1 a n-é<\5Cótv\ a\\ feA\\Aib é\\\eAnn. 

Annp in cu^vtMfi p eól cpom a\\ An j^cA\\bAX) 
5iifi bo ló}\ *oo *óún -j *oo -ÓAin^eAn *oóib at\ 

fAX> T)0 ÓU*M*Ó ^OIC A Ó*.\pb«MT) 1 *OC<\lArh £;Uf\ 

éipgexvaan cloó^ i cAifip^e AtriUMt) pn i 5i 

n-Aijvoe f\if n-A poitib *j po óe-djvofrAT) ^n 
búitpeA'ó m^"ómAi T)CinióeAtln-oUóói5e<<yú 
n-éipeAnn 50 n^ó •oe-AóxVO-doif ua-óa a\\ 
ceite^vó nÁ a\\ lotngAMit-j cusf^T) póbAipc 
blO-Ó^t) A\K t)10-ÓbAt)All3 popjA^ -j p^gb^f pÁl 
tnó|A *oo óolUMb ^ bicvúbxvó nm &n ^caú *oo 
copófuvó teif bonn £fu<A bonn t t)ói*o ppia 
*óóit) 5U|\ bo tmnte potA foifvúeifvse 5^6 
lonxvo j\o imgiT)íf •] 50 jvAifce corhciixM^T) 
óon t edó t *OAOine 1 mbpifle-Aó rhóptTluige 
1Tluif\ceirhne an oi-óce fin. 

Ci*ó z\ká -aóc, rríoji páATM*ó p^if néi r ^Á 
Áifiearh tnéi*o cof\|VAinne x\n rh-d-óm^ pin -j ní 
té^finA a be^s *o'fedfi<Mb 6i|\e^nn u*vóa 5-án 
cnoc nó corh^tA teife nó t-ái^se nó bioc- 
^imrh éigin 50 Cf\íc a mbe-ACA t t>o imtig 
péin fLÁn uatA ^n oit)óe fin ^An piitiugxyo 
S^n poi|\ , óe^p5A , ó jmija -j CÁ11115 -oon c^oib 
ti-Af 'oo n-á flu^gxMb -J *oo g-Ab a ójwm 
c-AbAitt cuige. 

" 1TUiú, a ^n^im, a LAOig," a\\ Cú CutAinn ; 
f< aonóit ctoc^ ^n uAtrhAn t ^n rhuige 
cugAtYi 50 goAitinn fiif riA f UiAgAib ia*o." 

T)o |\inne t^og fin *j *oo g^b Cú CutAinn 
•oóib 50 nÁji téis fii^n nÁ fÁ*óAite an oi"óce 
fin "oóib r\Á fie feacc Láitifc feaócrhAine, 52 

acc AtriAil t>o beAT>Aoip bó-tÁmte 1 mbuAil- 
ab *] A0i*oeAtL ceApbAig oppA : ip AtfitAit) fin 
•oo bÁT)Ap ptp OifeArm ón copAnn-óleAp 
cimceAtL-cpuAiT) cpeAtAn-rhóp C115 Cú CuL- 
Ainn oppA |Mn peAóctfiAin pin. 

1a^ fin ^AbAp ctnppe rhóp Cú CulAinn 
CAp éip An cpicnigte caUtia C115 pop fe^pAib 
OipeAnn. UÁinig ^f a hAicle pm t>o óum 
bpeAp nGipeAnn -j bAti^on tfiAi"óm óoicóeann 
T)óib uite fonrie -j ní gAbAT) rgiAt nÁ 
CAtbA|\|\ nÁ coirheiT)it) pe pÁúAt) nÁ pe 
pÁpbuAUvó An óufiA"ó ipAn óoinnpgteo pAin. 

Ox) connAipc tTleA'ób pm *oo gAb a^ Aiáp- 
mgAt) -j A5 ^píopA-ó píogju\iT)e éipeAnn 1 
n-AgAi*ó Con CulAinn. ÓT) óuaU\i*ó tTlAcnuvo 
ítiac pnn pm cÁimg 1 gcoinne Con sCuUunn 
1 *oo gv\b 5 a pat>a pAObv\|\-"óe<\|\5 50 tunp- 
rmpneAó -j CU5 upóAp *oon le^CAn-c|u\oipig 
•o'ionnptnge Con CulAinn 50 T)CApU\i"ó 1 
mutlAC a lÁip^e "oeipe Ann gup bA (VAObtA 

pÓ-leA*OApCv.\ An pÍ0g-"U\ip5 Ó piU\CAp Afl 

peArhAp-gA pm -j ^up bo cpéAóc-rhóp cpAop- 
op^vMlce An LiAt rfldÓA tjom upóAp pAtn Ail 
n"oul Cftíti, 1 An pAT) T)0 bí A5 ppeAng- 
CAppon^ tu\ pleige CAf Aip Af An ÁUvú C115 
6^pc rru\c CAipbpe upó.\p T>ípeAó T)o-ppe,\p- 53 

•OAil r>Á lonnptnge 50 -ozá^Iaw An 5ép-gA 
1 muLLóó a LáifAge *oon c^itífiíleAt) gufVAb 
Ann *oo coitig ce^nn n^ cfVAoipige i*oif\ a 
fofvofvonn -J a irnlinn 1 t,AOg xtiac ftiAngAop-A 
1 -An corhpxvo *oo X)ÁX)a\k a^ c^ppon^ nx\ 
pleige Af n-A cpéACCAio corhtnófux *oo teic- 
ett"OAf\ via tióis-píog^ poirh Com CutAinn pop 
5^ó tex\ú 1 -oo polrhuigeAt) LÁúAip *oó. 

" &.'0\\OCA\\-YA, A CUA^Ám, *OOt1 tlfVC-A|\ f o," 

<ap Laog, "-j níop 5 01 neat) mé 1 ^caz r\Á 1 
gcorhtAnn x)Á \\aX)a fUAtfi guf líTom." 

"116.1 tió! aíaoiS,-" ap Cú CuLdinn, "ip 
cpíotn-jvx T>o goine^-ó tú -j ní cop^m, -| xmi 
gcéin *oo oeinn-pe beó ní f?tnteóc*oAOtp pip 
'óorhxMn opu-pd púm, copAtn wá ce^ccxxip mo 
*ÓÁ tAob. ,) 

Ax>uo^ipc L<\og : " Uionnt^iccex\|\ leAZ 
inipe pe^fo^ pul ctncpe^p cú pém 1 *oc<\ifib 
ná 1 T)cáirhnéAUMD, óip x\cáim ^5 T>tit 1 
n-AtibpAinne -j, *o^ p ipinn ^uf irmiu lonspopc 
bpe^p ti6ipe<Arm, ní léispexvó cuf-A *oo neAó 
a\\ X)omAin ptnliugAt) nA poip-oe^pgAT) poptn 
"] *o^|\ tiom «anoif acá fntiA'ó gioLLd 5AH 
age^pn^ optn -j ip stupe T>oilig Áp ti-iom- 
f5Af\A"ó, a CAorh-ctimAinn mo ópome," a\\ 
Ldog, " Aór 5101!) *oeipe,<vo -óúrnn *\noif\" 54 

" t)ei|\ bu^it) -j be>Annx*cc, a tAoig,'' &\y 
Cú ÓutAirm," óif\ ní bpu-Aip cfi &t x\Á age-ApnA 
pt^rh -j ni bpmge 50 bpÁó 510ILA but) pe^p 
r»Á cú, -] if bpi^tAp -o^rh-f-A 50 ^clumpm 
-pifi 6i|\eAnn, tnAj\ TngeoLpvo-jrA tú fran 
mAiT)iri 1 mb^|\AC 1 tTlág ttluipteirhne 1 ón 
tx* cáfilAit) 1 gcumAnn a céite finn ní ouatAit) 
AOin-neaó T)o tó r\Á *oo oi*óóe \\\&m Á\\ n-im- 
fe-Af-án 5«f an uAi|\-|^e, -j *oo-beif\im mo 
beAtin^óc *ouic péin •] beif\ be^nnAóc uaim 
50 héirhijA -j innif *oon fiíogain n^ó cpéispnn- 
f e í ^|\ -A bpuil "oo rhnáib a\\ cuirm calrhan 
X)Á mbeinn beó -j mnif -o'CirhipT do Óoncu- 
bap -j -o'ULcAib uite mo óumArs-fw -] mo 
ó^tugat) &s&\x\ -óíogAilc pém A\y pe*s\\MX> 
éipe-Atin," "i -AT)ub><MíAC an lAOfó-fe 1tlÁ[\ 
ri'oiAit) : — 

éi|\ig, a taoig, pi móp rsé^i, 

Agtif gupab foipb T)0 fév\"o : 
1nnip "o'lllCAib 50 n-A gcloinn 
TH^fv *oo p^bvMf Cú ÓulAimv 

Uog : 
A Óu^5v\in, gé -óeAóxVO uaic 
U<A|\ tTlui|\teirhne, cap SUab JTu^iT), 
A*oéA\f\Ai"0 015 n^ tiGArfin-A 
5«]\b mé 510ILA 5AT1 cigeapna. 55 
Cú CuUMrm : 

t)Á liAb^i|A-fe fin, a t^oig, 
A rhic Ri^ngAbpA 5^11 gAOi : 

thvó b|Aifce mo ó|\oit)e *óe 

X>Á n-^bfVA ^n rrí f iit>e. 

t)eipmo be>AnnAóc Iac, -a taoig, 
1 ntMil éirhpe An fuilc óLaoin : 
1nnif*oi, m^vo s^fib a 511I, 
Haó C15 mA|\b |\e a óaoinexvó. 

1nnif tno gníorhjvA'ó jwn scdt 
T)'6irhi|\ Y *oo Con^tt CeA^n^ó : 
CUnnpt) UtAit) if 5AÓ T)|\eAm 
ITIo cum-Afs A|\ feaf\Aib éi|\eAtin. 

T)o rh^pb^f cé-AT) *oíob T)m tiiAin — 
£i mói-oe e^fbAit) ^n tftUAig ; 

X)Á óé^vo fx\n tTliif\c — mif-oe a m-Aom — 
A^tif C|AÍ cé<vo T)ia CéxvaAOin. 

Cettfve céAt) Liom-|\* T)i-AivaAOin 
Um feAóc m^c-Aib AbpAó^om, 

CÚ15 céA"o f-An nAome, meat) nslumn^ 

1f fé óéAT) T)ia SAquiinn. 56 

X)Á céxvo -oéAg T)ia T)otfmAi§ *ouinn 
T)o rh^fb^f tem cfx\nn unbuilt — 

Hoóa b|Aé^5 a n-ábjAAim *óe — 

Ó tf-Ác éi|\ge 50 boi*úce. 

éipig. 

1omtúf-Al.AOig ^ntifin ^Ab^f ^5ceite^t)|\^*ó 
*oo Com ÓutAirm -j 5l.ti-Aipe.Ap pcnrhe 50 
ctnppexxc *oobpón,AC -j 56 *oo bí 45 "oéAíiAffi 
Ati óeile,Abp<Ai*ó pin but) Ie4p5 teip itnte^cc 
tixVó-A -] *oo g.Ab ^5 peite-Atfi 54 pAgAiftc -oo 
be^pAt) Cú CtiU\inn .Ap peAju\ib éipe<\nn 1 5 a 
lioige^t) *oo Dé-AjvaAOif pip éipe«.\nn pAip- 

fltltf). 

1p Afitifin Cv\mi5 Cú CulAinn 50 cpót)<\ 
co|\p-U\iT)i|\ cleAp-Uiciru\p col5-Le«voAptAó 
CAic-beot)A fÁ giollA-óAib bpe^p n<3ipe<jmn 
-j pó a nx)A0p5-Ajt-fUiA$ 1 *oo gAb 50 gáittteáó 

5f\ot)-uj\U\rh a\5 cleAp-buAUvó ru\ 510ILM1- 
f\Ai"óe -j tt.15 lonnpmge A-úgApb a\\ tu\ iiÁpAib 
x\5 <á n óipte^c 1 45 á n-Atótinuvú 511P cmc 
510U.A -| le*\t giolUvú bpe-Afi néipe*\nn teip 
1 rmíog-Aitc ^AOig. Umij ap p ,n V () peAjuub 
éipeAtin 50 |w\ócriu\p puACAp-bopb -] níop §Afl 57 cujvai'ó r\& cn-Árh r\Á cutfmAc \\e n-A u|\ltiit)e 
1 rríojA pAn uAtAt> nÁ foóAi'úe 1 n-^on ioíiat) 
p|\ip i *oo óui|\ 50 |\AotfiAó fiubAt-gjAOT) cum 
ceicrhe n a p LuAg-ftufóne -| x>o g^b 45 Á móf\- 
rhAf^A'ó 50 *oco|\cxM|\ pe,Af\ -] te^c ftpe^ 
nOifieAnn leif 1 n'oíogAitc-AcneAt)"] ^ó^é^cc 
£ém -j ní jvAibe ^ormtune x>on te^t oile 5AT1 
e^fbxMt) coife nó Láirhe nó leAt-fúl nó 
bioú-Ainirh éi^in 50 cjaíó -A tteAtA jmija. 

^vófc-At-rhójvA fin a^ Coin ÓuUMtin a\\ fe-AfVAifi 
Oipe^nn -j *oo pi^pj\uig x>o guc ,á|vo-rhófi 
xMbfe-Aó cáám: a f\Aifte tug^ix) m^c Cotif\oí. 

" Acáim ^nnfo, " a\\ tugAi*ú. 

" T)o geAtUMf -OAtfi-f a," ^|a f í, " 50 
-ouuicpe^T) Ctí CutAinn Iaz *oon cfleig 
mrhe t>o firmest) te t)ulaán.'' 

4 'tT)^ -oo geAttAf, if cóifA a corh^Ll,'' a\\ 

tllgAlt). 

T)o éifvig tug^it) 50 Iaocva teogxMi-o-A -oon 
LÁtAifi fin le 5fve^fAcc tílei"ót>e -| *oo g^5 
An c^oifeAó cinn-géA|A cfiAnn-f\e^rhA|\ ójió- 
fMinrins caza -j CU5 upc^ po^neA\\zmA\y 
50 cots^ó coitfiX)í|AeAC *oon óAit-rhíli*ó, 50 58 

T>z&\yl&\i) aíi 5A féimne-AC ftinn-leAtAn fin 
*oó, 50 n-oe-ACxMT) gonuige a fím ijran 
T)uibf<AOiteAtin ASup i*oifi a pofvófAonn -j a 
imtinn 1 5CÚ CuLamn -j 50 pug an cfte^g a 
hunfiAinn cní*o *oon cup foin, 1 *oo $eAf\n 
Cú Cutamn an cpte^g >an c>an fin corháfvo 
•j a itnlmn -j *oo f'^uip pé ^n T)ubf\AOileAnn 
"j T)o ótnfi An CAfibxvo ^p ^n Léit TTIaó-a 1 an 
Cfte-Ag oile c|\íci -j í ^n put) ^n caú-a, 1 "oo 
ting Cú CutAinn ap ^n ó^pbAT) Atn^ó ixxnfin 
-] CÁIÍI15 fó feAjAAib éi|\e^nn 1 *oo *óu\n- 
f5^oile^*o^f\ jAOitfie -| "oo gAbATMpfoip"] fix\|\ 
bu*ó *óe^p 1 but) tuAit) u^vó^ &\\ 5^0 le-At i 
níofi lÁm&T)&\\ buAin nip nÁ beit jrexvó 5on<\ 
buitte tu\ upóAip *óó, 1 T)o tM a lonatAn \\e 
n-A óojraib "| *oo tuinling *\n bnain-f iaó bé^l- 
UAfciru\n boj\b-gtófu\ó <\\\ m\ 1iinneA*ÓAib 50 
-ozÁ\\lA\t> c^m-lúb -oo na CAOl^n^Mb p4 óofwib 
an pu\ió gup te^^vo é -j "oo rhtng a ge*.\n 
^Áipe Ap Cú ÓuLdltlfl <\n n-<\ £*Mcpn AtiiUMt) 
pin, gupb é pn S^ipe *oéix)eAnAó Con 
CulAinn. UÁngvVOAp neoit An éA£4 *oá 
lonnjnuge *] do £U)Alf *o'ionnpuige LoóÁin 
uifge *oo bí 1 scompogup. T)o bí AJ Á t^n^- 
ó^vó -j a\5 á mge Af 5U|\b Aife pin "oo-beipte^n 
toóán an UAnAóAn!) Aip ó pm ille. 59 

An uAip *oo óonnAifc taog An triAg aj; Á 
f otrhugAt) t An fluAg Ag Á f eAónA-ó "| é pém 
Ag Á potpASAt) t a^ téigeAn tnrge 'n^ 
ófAéAóCAib, cÁmi5 *oá lonnfuige ^ m&p *oo- 
óonnAipc Cú CulAinn óuige é f\o gAb lúcgÁip 
rhó|\ é i T)o £aE> ÍAog A5 ceAn^At -] Ag 
cófwgA'ó n>A 5Cj\éAóc 50 t\AÍ>A*0Afi A5 imfceit- 
ge^n f oIa 5U|\ bó CAObA cpofóeAfvsA t Imnce 
polA An toóÁn tmn-UAine 1 ní pA-oA t>o tM f é 
ArhLAi"ó pin An UAip *oo óonnAipc fé x\n 
•ootiApóú A5 ól a £oIa, "] An uai|\ "oo connAipc 
Cfuí a cwifvp Ag An scoin Ag Á CAiteAifi 
^AbAf ctoó óuige -j cti^ uf\cAf\ -oon óoin 
gup rhA|\b í. 

"t)eif\ buAi*ó t beAnnAóc, a OuA^Ain," A|\ 
Lao§ ; " ní tu^Aif jAiArh u|\óAp but) peAHp 
nÁ An c-uíAÓApfin, t nítÁini5T)0 fAogAtpóf 
-j T)íogAit cu péin Ap f eAfAib éifieAnn." 

"UpuAg fin, a tAOig," Afi Cu CutAinn, 
'* ní muifip'óeAfA *omne nÁ Ainrhit>e Uom-fA 
50 bpÁó *oÁ tiéif f út>, ói^ if cú tno 6éA*o-éAóc 
1 *oo CApfvn5AitAeA*ó T)Arh 50 tnAt) cú m'éAóc 
•oei-oeAnAo," t ATmbAipc ^é 1ao§ : 

6< t)efn íac mé 'oMonnftnge An óAipte 
óloióe út> caU A|A -co óorhAip gtifib Arm ^ - 
t;é&X) bÁf -j "oeifig tn^m of\m ^ An peA*ó 6o 

cípit) pip éipeAnn rriAp ?m mé ní tei^pe &r\ 
eAglA t)óib ceAóc "oom lonnptnge *oom 
fnóeAnnAT), "] béApAro ConAtl oppA pAOi 
pm." 

T)o glUAipeA*OAp feotnpA] niop lÁrh ÍAog 
buAin pip nÁ *oul 1 ^CAbAip *oó, -j a\\ poccAin 
gup An gcAipte do tei5 a ucc ^|\ An ^cAipte 
1 C115 lÁrh A|\ a ópoit)e -j *oo gAb a$ Á rheAp 
cionnup *oo bí pé, -j -aja n-A rheAp A"oubAipc : 

" CpuAg pm/' ^fv pé, u -oo-beipim póm 
bpéitip 50 -oeApbúA n^ó pex\*o^\p piArh ^up 
itroiu nAó cpoi"óe cloióe nó cnÁirii nó lApAinn 
•00 bí lonn-Am. -j, *oá bpionnAinn $up cponje 
polAnópeoU\*oo bí iontum,tu\c n-niongtuMnn 
le&t a iToe^tu T)o gAip^e pi Am." 

Ip armpiti -co óóipig taog é, -] C115 AgAm 
A|\ pe-AfVAib éipeAnn -j *oo ótnp a p$iac 11UV 
*oopn 50 centime Ape niAp pÁn get Afú earn, 7 
po *óeAluig a AtiAin jiif Ant! pin, 1 a hoc aj\ 
An gCAince. A^up "do tmc ah cpÁc pin 
ceAtin goile -j gAifge, oinig -j eAn^nAtiiA, 
copnAtiux 1 C|\(n'n\ccA ik\ liGipeAnn. AgUf po 
nncig ÍAOg poirhe u\|\ pin 50 cmppeAc 
AitrhéAlAó "j 50 T)ubAÓ "OéApAC "oobponAc 1 
*oo connAipc aii DubpAOileAnn a$ éipge ^ 
a néal "i cÁini^ dá bionnpmge -j "oo beAn An 6i cfte^g rnrhe Aifct, -j *oo ¥)át>a\\ *oeó\\A 
•oíorhófVA *oonn-foLd \\e 4 sjuixVoxMb *] T)0 
cuxM'ó t^og tufifu •] cJhnis Af x*n ^ ahiac 50 
curhúAó cpéx\ccnuigce x/éip -A tige-AfUia *| 

A rMotncup* 50 nui^e fin. 
Asvnsín 

.1. fuiTMí ac A *oo óeAnx Aguf *o' peAfifVAf- 
bAfip j\a t^irhf5|\ít)inn 23 K. 7. 

t. 17. A5 fo mAj\ acá An fOfg: — 

A Cú ÓutAinn, coiriiéitns, 
A true -oíotia tnuinteirime 
A|i SA^s-gleo nA ti^aIiaíuvc 
"P|teA5Ai|t tiA fluAisre. 
Ro búinricro, no ^Áinriox) 
Aicme eActnAnn ilcmeoil. 
tlÁn tí olc "00*0 coithéinjje. 
x\ C11 ÓulAinn buA-ÓAi5. 

t. 18. Uá *oÁn 1 IÁ\\ ad céx ifcig ifif 
^n I05 fo, mAtn leAtiAf : 

1 -oo coiIIcax) uile nio 5eAfA 1 rÁmi5 
coniApÚA tno cníce -uói^oAnAi^e " -j a TjiibAinc ha 
lAOiteri p'or lonAft ITOIA15 : 

gÁlfl 11 a pttlAg um ÚUIA15 CeAnijuu: 
óf ^ac t>ionti i 

CaohioaV) 1) ati a)\ pAirce (WmtiA 

hioaIa tiom. 

pOllílAIT) BOÍA15 CjtÓAtl All cojtAim— 

Doftb a mb|tt05 : 

If roiléin *oóib tiAC puil CotnvU 
-Ann f An cffl 

62 63 

1 5 c t lu, ^ eAnctlA ^ *oo cuai"ó ConAtt 

CA|t muin meAtin : 
1m tÁim-re *oo pÁgAib Con Alt 

An cin teAnn. 

Acn-fA An in i meintne meAbtA 

T)'éir An pin 
50 11 -Am conACt: -oub-ftuAJ; eAninA 

Caji mo tin. 

mnÁ UIa-o 1 leAbtAib ConnAcc 

t3onb a ngteo : 
1r "oom *óít-fe Ó5 An cfiom-otc, 

1f -oeAnb teo. 

tTlnnA beiú *o|toi"óeAcc rhófi-ftuAij ITlonAm, 

péib nom mAinn, 
tlocA mmnpi"oíf pn *oorhAin 

me a tor Ainm. 

mnnA beit CtAnn CAiticín CfiuAcnA — 

C|tnAi"ó a brir — ■ 
Hoca teAT>nAT>Aoir rin LnACfiA 

teAT)b "oom cnir. 

triAin^ -oon iotA|A, mAing *oon tiA, 

truing biot-buAn ; 
TflAifis rtuAg 5Aoix>eAt, mAing AompeAn, 

triAi^S ^on cmj-ftnAS. 

thAró mAing -OAm-fA, biAi"ó mAi|»5 *oótb-rion, 

t)iAi"ó *oÁ niAifi : 
■peA|irA*o-fA |tin comtAnn cnxrÓA 

T)a mbeiT) mAinb, 64 

*Oo "óéAn-fA gníorri cAtcrhAti ceArm 

T)Á mbeiú ^aoto : 
tTltiiji-peATD-fA teAÚ 5iottAT) n-éifteAmi 

1 n-íoc LA015. 

T)o T)éAn 5níorri 01 te cAlcriiAft ueAtin, 

pÁú 5 An ceilc : 
1Tltji|ipeAX)-fA Igaú eAC bpeAji n-éi^eAnn 

1 n-íoc nVeic. 

*Oo T)éAii-fA 5níotii cAtctriA|A ceArm, 

1£Át 5An peAlt . 
Pgaji "] ceAjiu-leAÚ bpeAjt n-éincAnn 

*Oo pAot teAm. 

*Oo ^aoú niire ip m'eAC if m'Ajuti 

*Oo cftí 5Áib ; 
*Oo pAOÚ eAiriAin iiió|\-5A|t5 IÍIaca, 

CfUlAJ ATI 5Á1J1. 

Léi5 feAÓA"o pm, a rú kulAinti aj\ geAtiAtin, -j|\l. 

L. -2. An pof*5 acá A\\ <\n leAúnAó fo, 
ní't pé f<\ tr. 23 K. 7. ; *oá bpíg pn ní 
cui|\ce puim Ann Aguf iu\c *ole<\g<A|\ *oen 
céx a tteit Ann. ^oclóin. Ace 510-0, although it is, the copula being contained 

in the latter word. 
AÓsAjtb, very rough, ruthless. 
A-onAipeAc, very much ashamed. 
A-oftocAji-f a, 1 s. perf. emph., I have fallen. 
A5A1I = A5A1VI (x>'A5Aitt), a s. pft. of ASAllAim, I 

address, speak to. 
AtDfeAc, great, loud. 
Aix>bte, pi. of a-ódaI, great, vast, loud. 
Aimi*o, /., apparition, ghost. 
AinbeAc, possessing a blemish, blemished. [More 

frequently AintrieAC.] 
Aiunle (or Ann Alt ?), /., swallov. ; gen. Airmte. [0. Ir. 

fannall, gen. fannle (fandli).] 
Ai|te fin, on that account, for that reason. 
AiteoncAOi, cond. poss. of Aiónm, I know, recognise. 
Aits|teAf Act, /., act of inciting again. 
Aiciof A15, 17, leg. ÁÚAf A15, voc. of ÁtAf ac, triumphant. 
aIcac, jointed (?), or perhaps ex?lted ? 
ahao, 1 «5. fut. neg. of AUAim, I remain. 
atiaó = ^aua-ó, 3 s. imptv. of j?AtiAim, I stay. 
aua|i, 1 s. pres. subj. of AtiAim == pAtiAim, I stay, 

remain. 
AntiiAin = pAtiAtriAin, act of remaining. 
ATiftAÓ, m., hero, champion, warrior. 
Aob (no Aob), 3 s. pft. of AobAim = AoniAim, I consent, 

assent ; niojt Aob (aotti) ottm-f a, be did not consent 

for me (for my sake). 
AOi-óeAlt = AOibeAtl, m. 9 gadding of cattle. [Now in 

the dialects SAoróeAVl, geibeAlt, síbeAlt, &c] 
AOf, m., era (?) ; 50 hAOf ua huAitte fin, until that 

very time ? 

65 E 66 Áji, m., slaughter ; dpi. ÁjiAib = men slaughtered, 56. 

Áfro-corhAfic, loud outcrv. 

AH5A111, leg. Attain = OH5Á111, /., organ, musical 

instrument ? 
AfCAiVl, 17, leg. AfCAiit(?), gen. of AfCAtt, ra., an 

attack. t)AineActAc, /., female attendant or messenger ; 

dat. -A15. 
bAtroÁiteArh, female cupbearer ; npl. -irh. 
bATTOÁtA, properly bArroÁil, /., gathering or band of 

women. 
bAOsVuJA-ó, act of endangering. 
bAotUigA-o, act of being made to look foolish ? cf. 

bAotiAC, a clown ? 
beAf, certainly, surely ; governs gen., perhaps merely 

scribal. [0. Ir. bés, which occurs usually at the 

beginning of a clause, without affecting it.] 
bioc-Ainirii, blemish for life. 
biot-AinrheAC, always bearing a blemish, having a 

life -blemish on one's body. 
blA"ó, m. (also /.), fame. 

bU\ro, 16, better btAx>, /. (m. also), fame, renown, 
bó = bA, bini), past of copula ; the use of this long 

form seems dep. : 511 \\ bó, 59. 
bocACAnAC, of demoniac existence, phantasmic. See 

next word. 
bocÁnAC, a demoniac being, faun (?). Cf. boccamu-h. 

bdeanach, T.B.C. 
boicoA-OAC, perhaps = prosperous ? ; inferred from 

context. 
botsÁn bóitce, now bol5Án béice, botsÁn bétc, the 

toadstool, truffles, puff ball ; in dpi Cf. y bolgan 

belca, T.B.C. 
bonÁuAC, a kind of demoniac being. Cf., bánanacb, 

T.B.C. 5 7 

bojtbpAc, 15, probably a scribal corruption of bofifi- 

FA-oac, angry, fierce, raging, due to parablepsy, as 

bonb-tfieAn follows. 
b]iAin-fMAC, raven, 58. [t>f\Ati + piAC, both = raven, 

the compound being due to the obsolescence of the 

former.] 
bjiox), m., goad ; tei$ bjio"o a\k An eAcjiAi-o, goad the 

horses. [The ancient goad, whence 5Ó"oa (Mon.), 

was in use in ploughing till recently, at least in Or.] 
buAn-cumtAC, ever-sorrowful. 
buiUeAc, 12 = 0. Ir. bulid (sehon, Wind., T.B.C.), 

handsome, beautiful. 
búiúfteA-ó, m., blaring ; b, triAÓmA, shout of victory 

(fit. blaring of defeat inflicted). 
bultÁn, bowl. CAin, fine, beautiful, fair. 

CAfiA au cAorhtAoic, a corrupted form of ca|\ ah 

CAorh-tAOi, or a\\ caja au caotíi-íaoi, for the whole of 

the fair day. 
CAf-rhon5Ac, curly-maned. 
ceA"OA, probably for ceA*OAÓ, v.n. of ceA-OAim, I 

permit, allow. 
ceAt5--ó|tAOi"óeAci:, deceitful or beguiling sorcery. 
ceAtrhAine, /., prophecy, omen, portent ; c. riiófi, an 

evil omen. 
ceArm-cocAtl, a hood covering the head, 48. [CeArm- 

is a redundant addition, as cocaUI = a hood to 

cover head and shoulders ! The modern changes 

of sense in cocaU, = a net, cloak, lock of hair, &c, 

no doubt explain the addition.] 
ceAjrofA-o, jto, 3 pi. pft, they put. [From 0. Ir. 

foceird, 3 pi pft. fochartatar, L.U. (Wind.)] 
ceAfmnseAn, ceAfimroiti, /. = ceAf riAoróeAti, m., 

infants' sickness, an ailment that affected the 

Ulidians at the time of the Tain ; for its origin see Mr. McGinley's ConcubAn ttIac tteAfA, pp. 49, 50. 

[O. Ir. cess nóiden, infants' sickness, i.e. illness 

resembling that of childbirth ; hence the proper 

modern form is ceAf nAOvóeAn.] 
ceiteAbnAim, I bid farewell (*oo, to). 
C1ATI, /., long time, time ; advbl. ace. An seem, whilst. 
ctAon-AinrrieAC, blemished or faulty in form on one 

side. 
ctAon-*oÁtAC, of blemished appearance on one side. 
ctcVó, m., act of subduing, 
cnoc, m., lump, bump, swelling, 51. 
coitteAT), m., act of destroying ; An ti-a 5c, destroyed 

(of geAfA), a usage in which An n-A 5CAilleAÓ, lost, 

is as common. 
coiVUm, I destroy ; pft. pass. -eAf) (of 5eAfA). 
coiméi*oró, pi., entire armour. [Com + éi-oeA-ó.] 
cotrhéinse, raising one's self, rising or going forth. 
coimeotpAm, 1 pi. fut. of com Alt Aim, I fulfil. 
coimleAnmAin, /., following together, following every- 
where (?), pursuit (?) 
coinróe, feminine, of women ? Perhaps from come, a 

woman, OR. 
cóimsce, pi., troops arranged in order of battle, 
cóinte, a pi. form of coin, order or arrangement of 

troops ? 
C01C15, "oo, 3 s. pft. ind. ? [Something like 

" settled, got fixed " seems to suit the context.] 
cols-teA-OAnuAc, hacking one's way through battle 

with the sword. 
comAm, perhaps for conu\mn, cuniAitm, gen. of cum Ann, 

obligation, benefit ? 
en Ann tAOAitl, sling, catapult. 
cnó-vAinrm5, of wide circumference. 
cnuAÓAC, a., stcelly, of steel. 
quicAine = cnmtine, harper. 
cnut-UiAimncAC, of volatile or restless form. 
c\nnnf5leo, m., combat ; also spelt comnpsleo. 6 9 

ctiniAf5, m., fighting, combat (Aft, with), 54, 55. 
curhf5|tAif) ? apparently a term of affection or relation- 
ship. • *OÁis, for, because. 

•oAot-AltcA, of wild chafer-black appearance. 
*OA0f5A|t-fttiA5, common host, men-at-arms. 
•oeACA-o, 1 s. pres. subj. of céróim, I go ; $é t>. uaic, if 

(lit. though) I depart from you, 54. 
•oeACAjt, 1 5. pres. subj. of céróim, I go. 
*oeACA*OAOif, 3 pi. past subj. of céráim, I go. 
•oeACAirm, 1 s. past subj. of céi-óim, I go ; used as 

pres. = that I may go. 
•oeAcmAoif, 1 pi. past subj. of ceitnm, I go ; used as 

pres., 21, 42. 
*o'peAtifA"o = -o'peAiiAX)A|t, 3 pi. pft. of peA|iAim, I give 

forth, bestow. 
•oiAti-jÁioteAc, vehemently fierce, extremely 

dangerous, 
-oíorhóji, very great. 

*oioti5An, 1 s. fut. depen. of •oo-nim, I do or make. 
*oioti5tiAirm, 1 s. cond. dep. of -oo-nim, I do. 
*oo, 17, for -oó, to it, in it. 

*oo-pfteAfT)Ail, impossible to attend to or ward off. 
-oo-jéAb, 1 s. fut. of -oo-5eibim, I shall get ; *o. bÁf, I 

shall die, 59. 
-oo-iomgAbAlA, impossible to avoid. 
*oo-ior>5AbÁtA, impossible to avoid, properly inaccept- 

able. Probably a scribal mistake for the preceding 

word, 
•ooifteitne, bushy [*oof + teicne, ger. of teAÚAti, 

broad, wide. Cf. dos-mailgech, Wind.] 
*oorm-£tnt, red blood ; gen. -potA, 61. 
•ojtoibéAt,/., a difficult or impenetrable spot in a wood, 

&c. [= 0. Ir. drobél, /., difficulty; dat. -éil, Féil. 

Aug. 26.] 7o 

miji-biiAf, hard and strong, wiry. 
•ofion-'oviAlAC, of strong mane. 

éAcc, m., exploit, great effort of battle. 
éA-ocuAWis, m., great suffering ; gen. -Aiti5. 
éA5COThlAnn, m., unequal contest. 
eAngriATri, m., dexterity at arms ; gen. -attia, 60 (not 

-Aim as given in I. 1. S. Diet.). 
éAn-uoifVbeAfiu, one or single birth. 
ÓAfiA-ó, m., refusal, denial. 
eAf\i|i|iA-ó, m., rebel (?), insurgent (?) 
éim5im (éirrróim), I renounce, quit ; níoji éim^eAf cac, 

I have never shunned battle. [Also éinróim, 

éimgim, in fact -m -seems wrong.] 
éimij, T)', 3 s. pfi., refused, declined ; also spelt 

•o'óimró. 
éltl-oonót, one blaze (being used of fire). 

£Aifi = Ai|t, on him; emph. pAip-pum. 

pAoró, /., a shout ; pi. -e. 

pÁf-troróeAti, a phantom host. 

peAx>At>A]\, 2 pi. j)ft., do you know. 

pÓAT)fATj — - péA"OAX)A]t, 3 pi. pfl. of peA'DAtm, I can, 

fCAjtb, /., roebuck; pen. peiftbe. 

peAfCA, 15 (péAfCA = bearded ?). Perhaps some- 
thing like " hideous "" suits the context butter. It 
does not seem to be the pi. of ucajwc, knowing, 
skilful.] 

peAfOAoif, 3 pi. part eubj. oi peAfAim, i know. 

£015, sharp. 

peo^-50|tc = péAft-softc, grass-field, gracing field. 

jMA-onAC. evidert, clear, attested. 

piAftlAOTO in A|\ plAfttAOro, wandering. 

pormAim, I ascertain, find out ; it/iptv. pass. y\o\mz&\\. 

j?iomrojunne, ar arcient Iiish metal, an alloy white in 
colour, " white bronze."' |0. tr. findruine.] 7 1 

pio^-AiijiArA = pío]t-A]i|iAccA, very powerful. 

póbAific, /., attack. 

^ót>ttia|i, going over the sod (ground) quickly ? 

[Inferred from the context and the word-formation.] 
poittóeAtu;, very red ; gsf , 51. 
F0i|vóeAti5AX), m., red flow of blood. 
poifmiACA, eagerly or intently fierce. 
poUiAirrmeAC, flying, proceeding so swiftly over the 

ground as to appear to be going through the air. 
po|vó|iorm, m., loin. 
FOfilonnTriAti, very bold or fierce. 
-pofOA-ó, act of being stopped, retained ; aji u-a p. ? 

retained, stopped. 
p|UA = te n-A, against or to its ; borm p|tiA borm, sole 

to sole (prostrate so) ; x)6\x> -pfiiA "óói*o, fist to fist 

(ib.), lit. sole against its sole, fist against its fist, 

respectively. 
■ptiACAi'oi5e, 15 = ptJACAi"OiT)e, |miacai"OÍ, npl. of 

puACAi-o, /., wild woman (?). [Diets, give "a jilt, 

a harlot," neither of which senses suits the daughters 

of Cailitin in the tale. Cf., -ptiAC, a wild person, 

O'R., recte ptiAC ?] 
jniAifi-ni5e, act of washing in cold water, 39. 
pvnle = ptiiti|t, dep., thou art. 
puiteóc-OAoif, 3 pi. cond. of ptntigim, I wound, draw 

blood by wounding, 
-ptnuce, /., a crow. 
■pvuneAT), m., setting, declining. 
pvjtACC, /., a cooking ; npl. -a. ^AbÁit,/., act of tethering (?) ; gen. -ÁIa ; aji peott-50^ 
5AbÁÍA, in a grazing field where they were tethered ? 
Cf. 5AbÁit ir sense of tying a ship to the mooring- 
posts of a haven, cóft T). 7 g. 

5AbAim |^e, I ward off, am proof against ; 3 «9. inipft., 52. 

5A pAJjAiftc, whetted dart or spear ? pASAiftu gpl. ? 7 2 

5A TioigeA-ó, deadly dart or spear ? ; oigeAÓ gpl. ? 
5Ái|ipeA-ÓAc, properly sAittpeA-OAc, /., act of shouting, 

shrieking. 
5Aifi5-oeó-ÓA, fiercely active, fierce in lively combat. 
5Ai|AfeA"o, fto = 110 jÁijtf eAX>, they called, shouted. 
gAf AtiAio, 15, dpi. of gasne, sprout, shoot (" spross "), 
saphng, Wind.? Scarcely from 5Af, a stalk, for the 
pi. forms of that are always 5Aif, SAffiA, SAffiACA, 
&c. 
5Af ati|iaid, dpi., stalks, or from gasne, sprout, shoot, 

sapling, Wind, 
géif, leg. seif, /., prohibition, tabu. 
5ioVtAn|iA-ó, /. coll., young champions, warriors ; 

gen. -Aix>e. 
5ion 50 = cé tiAC, although not. 
5tonn, m., deed ; gen. glumn ; niéAT> nsltnrm, the 

utmost performance. 
5nvnf-f0ittfe, gsf. of gnuif-fotuf, bright-faced. 
50T1A-Ó = ^upAb, so that it is ; 50 + depen. form of if. 
SOfCfiÁfUA, up to this, hitherto. [Still heard in Uls. 

Orig. 513 f An r\\Ái fo.] 
5jiÁm, /., ugly or injuring pait — i.e., the point of a 

spear. 
5fieAT)Án, noise of loud talk, babbling. 
5|toix), leg. 511015, /., stud of horses. 
5jioi-o-bio-Ó5ÚAc, swift-startling, blood -curdhng. 
511 r-rii A|t, vafiant, doughty. U\x)Ai5, \\o, better ]\o iat>, closed, encircled. [The 
-A15 is a provincialism wherewith the scribe has 
corrupted his text.] 

itceAnn, man} 7 a one ; gpl = of various ones. 

itjteAcrAC, one of many forms in metamorphosis. 

imjeAjt, 1 s. pres. subj. of 111151™ = imti5im, I depart, 
40. 

imsTOif , ]\o = t>'itnti§off, 3 pi. impft., they used to go- 73 

irmille, npl. of innill = 0. Ir. indile, /., cattle 

(Strachan's Tain). 
ioIa (?), m., shout, yell; pi. -at>a. O'R. has ioIac, 

shouting. 
iol5Á|i|itA = iot5Á|ttA, various shouts, pi. of 10I5ÁIJI. 
iornconiAjic, m., inquiry, question ; 1. beACAX) A5tif 

flAmce, good wishes, best respects. 
lOmptnpeAC, m., act of detaining. 
iom5ADÁit, /., act of avoiding or shunning. 
iomf 5A|iA"ó, m., mutual parting, farewell to each other. 

[So 0. Ir. imb-, imm-, im-, W. ym-.] 
lornttrut, great jealousy or envy ; gen. -tA. 
ionrhAOi"óim, 17, probably an error for iontriAoróiorh> 

pride, feeling proud of ? ; ni *oó éuittim-f e lonriiAOi- 

•óeAth, not with it do I feel elated (?) — the text of 

the rosg is probably corrupt. 
lormftAÓ, m., act of ravaging. 
lormutAif, indec. (?), insertion, inlaying; gen., 48 = 

inherent (?). [0. Ir. intlasse.] 
1011C05CA, suitable for choosing or choice. 

tAbAft^AC, awkward, slovenly ? Cf., ÍAb, a lip 
(contemptuously); liobAfi, a hanging or projecting 
lip, a slovenly person ; liobAfinAc, slovenly, awkward 
tiobAfOA, slovenly ; tiobóix)eAc, slow, lingering. 

1Án-Ain5i-óeAcr;, great spitefulness. 

tAom, m., fierce blast (?); dpi. -AntiAib. [Diets, give 
" blaze," but the sense does not suit the present 
context.] ' 

l&c = leAc, with you. 

leAbAjt-f 5AoiieAT), act of spreading far. 

lit, /., festival day ; hence great exploit ; lit iisaI, 
valorous deed. 

loifgne, pi., fierce shouts. 

loifsneACA, very loud, prop, burning. 

UJAit-bio-obA, /., swift enemy ; gen. -ao. 74 

ttlAgtAnn, /., plain ; pi. -a. 

mAriA, m., cause, occasion. 

triAOin, /., resources. 

meAjtAise, /., mirth, affectionate playfulness. 

mo ceAn, hail ! welcome ! 

móittóítim, I cause great want by plundering, I harry 

I harass ; p. pass. -eA-6. 
mófi, ecl. 9 many, much ; governs gen. 
mtróA, straying ; A-|i numA, a-straying, a-wandering. 
rmn^im, I overcome ; *oo rrmij; a geAn sÁijte Aft óú C., 

Cu Cb.'s love of laughter overcame him, C. Ch. 

burst out irto hearty laughter. 
niui5feAT), fto, 3 pi. pft., they have overcome, 
mvnfm, /., affectionate joy, joyous tenderness. 

tliA-ó, gpl. of niA, m., hero ; used = heroism, strength, 

in text, as would seem. 
neATÍi5ÁibteAc, not dangerous. 
niAX)CAf, m., heroism ; gen. -aij\ 

Oi-óeA-ó, m., death, fate ; gen. --óa ; gpl. -e,vó (oi^eAX), 

in 5A hoi^eATJ ?). 
oifieAf att>, m., act of stopping, staying. 
otlcói5eAX), m., great or chief province (fifth) ; gpl, 51. 
on, stain, fault, reproach. 

Raoa-ó, m., forewarning ; gen. juvuúa. 

|iac, 1 s. jut. neg. of céróim, I go. 

|tAc--pA, 1 s. fut. neg. emph. of céróim, I go ; ni pAC-fA 

leó, I won't go with them. 
HÁróe, 2 s. pres. ind. of |tAróltn, I say. 
\\e&t, gpl. of ]\e&t (jtiot ?), revolution, change ? 

Cf. t ]\eAt, a revolution or turning about, O'R. 
\\ipm a teAf, I need ; pres. pass., 50. [The present 

tei5im a LeAf (Or.), \\u^ mi 'leAf (Rath.), commonly 

neg. (with ca).] 75 

jto An sb *o't>An, remained. 

fio-o cUrni, who hears thee, -*o being for 0. Ir. -t 

2 s. infixed pron. 
jtoicim, I reach, come to ; pres. pass., 49. 
pom = ftorriAm, before me, forward, 
jtom 50m, who wounded me ; -m infixed pron. of'l s. 
ItonfAt), *oo, 3 pi. pft. of -oo-nim, I do, make. 
|itiAÚA|A-oo|tb, fiercely rushing. 
t* u1 5 e > /■> arm, span ; nÁ sAOArm ft. mAji Aon jiif 'f An 

5CAÚ céA-onA, who cannot contend in handigrips 

with him in the same combat. SAtiAf, m., secret knowledge, necromancy; gen. -Aif . 

■pAob-flój, deceitful (to the eyes) or immaterial host. 

fAobfuileAc, angry-eyed. 

f éAT), m., path, journey ; gen. -a. 

peAfoÁn, m., cry, shout. 

fé.TnneAC, with rivets, riveted. 

peifisneAc, sickly-looking. 

feocA, past them. 

f5Áit-b|iéA5, in gen. -ge — of phantasm-falsity, 

falsely phantasmic. 
f5Át-fttJA5, a shadowy or phantom host. 
f5éAt-buAi"óeA|ttA, troubled with tidings ? 
r^ot-AubpArm, as weak as a flower ? 
•piAbAjttA, ghastly, spectral, 
f lAbjiAT), gen. -piAbA|iÚA, m., act of becoming phantom - 

like or ghastly. 
fiAn-5Áji|itA, npl- of fiAn-5Áifi, /., a cry, shout, wail, 
-pirn ? [Is this a very late corruption of feimeAnn, a 

rivet ?] 
pob-fúiieAc, angry-eyed. [Recte fiob-fuiiteAc ?] 
fio|if at), *oo = T)o fi|teAX)Aii, they sought. 
■píojttA, npl. of -piofiAT), m., a search for prey, foray. 
-píoftÚAC, searching, looking in all directions ? 
píot-bui*óeAn, fairy band ; pi. -ne. 7 6 

f ifieACXAc, plaintively or beguilingly melodious, 
fíce = rí"óe, fairy, of fairyland. 
fiubAt-5jio"o, swiftly moving. 

ftAO-o-sltnneAC, having lubberly or dragging knees, 
f o-pofibpAOiUreAc, exceedingly joyful, right gladsome. 
fo-5AbÁtcA, easily harressed. 

fplAnncAtiiAit, having or producing sparks ; pi., 48. 
f pfié, /., kine, cattle. 

f |\AonAim, I scatter, rout, defeat ; pres. pass., 49. 
f ]ieAti5-tA|t]ion5, act of drawing a spear back by its 
string. CÁ1TH5, used for CAIJU115, is finished, has come to an 

end ; 59. 
€Áijvni5, 3 s. pft., has come to an end, is finished. 
catiacat), m., act of washing, cleansing ; gen. -ait). 

[Spelt connACA-o in 1. T. S. Diet.] 
CÁHA15, dat. of cÁm, /., cattle-spoil ; &\\ "ocAnAij;, after 

a cattle -spoil. 
CAji Aif, backwards. 

cA^bA = CAipbe, /., profit, benefit, advantage. 
CApb-ctÁfi, " bull-board," a part of the ancient Irish 

chariot. 
ceibeAfiftuvú, m., dropping, drooping (?). [Prob. a 

modernised corruption of reibeAjifAin.] 
conn, /., skin, surface ; dat. in aj\ CUitltl cAlftlAl), on 

the surface of the earth. 
cojiAnn-cleAf, " noise feat,"' a feat of Cuchulainn's. 
cottcAifi, 3 s. pft., fell (in battle). 
GÓfijium&ó, watch, guard. 
c|iéAn-cofnAniAC, m., brave defender. 
ctAeAÚAn-túúp (for older cfticeAfh-]UiA a ó) l fiercely 

blazing. 
cpeAtAn-fWAT) (for older cfticeAih-fuiA"ó), fiercely 

blazing ; gsf., 48. 
C|tom-j?óOA for cjioni-póm)A, deep-sodded. 77 

ctiom-néAtsAt, heavy swooning (?), 44. 

cuAÍAn5, able. 

ct«5r A-o = r^sA-OAfi, 3 pi. pft. of *oo-oei|tim, I give. 

ctnfrheA-ó, m., birth, bringing forth ; gen. ctnfmijúe 

due to Muns. scribe substituting local form for the 

classical tuiftfivó. 
cunsAOÁit, /., rising. UitibftéASA-ó, act of greatly amusing or cajoling. 

uijVteAfs, very reluctant or loth. 

uitttTiifTieAC, very courageous ; adv., 52. 

uriiAvóe, of copper or brass. 

újt, 15, prob. for úifi, /., soil, mould, [ú^ is the older 

form (worn.), but of this the dat. uifi should appear 

in text.] 
tijtbA-ÓAc, destructive. 
Ufi5Á|voA"ó, ra., entertainment, passing the time 

pleasantly, joyfulness. 
«|t|iAinn, /., shaft, stafE ? 58. [Perhaps for tijttAwn 

(-Ann), but c/., tiftjiAin, stay, prop, support, I. T. S. 

Diet.] T)innseAHCAS. Afro triACA, Armagh. 

AfCAitt, 17, gen. ? Perhaps not a proper name. The 

passage seems corrupt and interpolated. 
Ac AIa Aft minjtceirrme, Ath Ala in Muirtheimhne 

properly At x\Iat> ? 
At po|iAi|te (lit. the ford of guarding or guarded ford). 

perhaps = At paAi-o (also At p|tA0ic) of the Tain ; 

it was on Sliabh Fuaid, 42. 
At "LeAÚAn VuAin, Athlone. 

bAibiolóin, Babylon, now represented by ruins south 

of Baghdad. 
t)fieA5A, Bregia, the eastern part of Meath ; gen. 

t>HCA5. 

CeAftmriA, a part of ancient Mcatli. 

CnogbA, Knowth, Co. Meath. 

C]iíoca CjuncneAC, the territories of the Picts (of 
Dalaradia and Scotland) ; dpi., 23. 

Cfuoc ttftCAS tiliTJe, the country of Bregia in Heath. 

C)tíoc ÓUAilsne, the territory of Cuailgne (Cooler) in 
North Louth ; see diAilnge. 

CfMACAin, gen. -en a, /., Rathcroghan, in Co. Ros- 
common. 

CjumlAC, later CúfllAC Iuaúa. 

CiK\iln5e, Cooley, Co. Louth, but more extensive in 
ancient times, including the northern half of Co. 
Louth. T)tm, An, 12 = *Oim *OCAl>An. 

*0\m X)CAl5An now ITIÓCA X)caI>ik\ (or "ucaIsaiti), the 79 

Moat oí Castletown, I mile inland from Dundalk ; 
gen. "OunA T>., 17. 
"Oún *Oeicci , oe, the dun of Deithchide, mother of 
Cuchulainn, apparently somewhere near Emania ; 
C. traverses the plain of Emania after leaving it, 
38. 

eArriAin ttiACA, /., Emania, now the Navan Fort, near 

Armagh ; gen. eArhtiA. 
eocAOir», a tulach or hill inland in Muirtheimhne ; it 

was probably south of Dun Dealgan whither 

Cuchulainn proceeded, 11. 

pormcotiA, gen. -at>, 1. Where ? 
■pó-otA, Erin, Ireland ; ctÁfi p., 4. 

SÁinróe, properly ^Ai^i^e, gen. of ^A^teAC, /., a hill 
near Mullingar, ace. to 'Curry. 

^teArm ati eom, E. of Athlone, hence somewhere in 
Westmeath. 

^leArm tnójt, N.E. of ^teAnn An eom ; Fore in West- 
meath was so called, but it may not be the place 
intended. 

^teAnn tiA mt)o-ÓAfi, perhaps Glenbower, at Slieve 
Beagh and S. of Clogher, Co. Tyrone, even though 
that be rather far from Emania, 20, 21, 23, 26, 27 ; 
on each occasion Cuchulainn returns to Emania 
from it, 21, 34 ; origin of the name, 23. If it be 
ancient, it may indicate how far Ulidia extended 
westwards. 

1nnfe íTIajia tne*oiA, the islands of the sea of Media, 
intended either for those in the Persian Gulf or 
those in the Caspian Sea. 

LocÁn au Cauacait) (the pool of washing), somewhere 
in Muirtheimhne and S. of Ath Foraire on Sliabh 
Fuaid (42, 54). 8o triACAifie CoriAill, the plain of Co. Louth between 

Sliabh Bregh and Faughart. 
triA5 t)|ieA5, the plain of Bregia, the eastern part of 

ancient Meath. 
íTIas CjVMrm, dot. ITIA15 Ófitnrm, to the N. of Cruachain, 

in Co. Roscommon. 
1TIA5 pnti, dat. (old ace.) IIIA15 prm, 8 ; in Co. Ros- 
common, between Rathcroghan and Magh Cruinn. 
IIIA5 tTlACA, the plain around Emania ; gen. triAi^e 

rriACA, 35. 
ITIA5 mtnjtceiirme, the plain of Co. Louth, &c. ; gen. 

triune m. 
tttroe, /., Meath. 
mtuftceimne, the plain of Co. Louth, but the territory 

extended also into Farney in Co. Monaghan. 

RÁit SoIa-ó, gen. TlÁtA S., afterwards named Ájvo 

mACA, 41. 
Rof nA TIÍ05 F°F t)ómn, Rosnaree on the Boyne. 

SA^fA, pi., Saxonland (later England) ; dpi. -aid, 2. 
StiAb CuiUrm, Slieve Gullion, in Co. Armagh. 
SliAb puAfO, " Slew Fode " (17th century), Carrigatuke 
and Aughnagurgan Mts. in Co. Armagh. 

CAilce, /., Teltown, Co. Meath; dat. -in. 

CeAtpA, properly CeAtbA, an ancient territory com- 
prising parts of Westmeath, Longford and King's 
Co. 

Cfy CAib-oeAn, in Co. Roscommon ; between Tuniona 
and Athlone. 

CtJAim tnónA, Tumona (Toniona), 2 miles S. of Rath- 
croghan, Co. Roscommon. 

CuIac An "OullÁin, the hill of the Bullan (bowl), some- 
where near Emania, 37 (was at TH'in *Oeitci-oe). 8 1 CújaIac Iaiaúa, 8, a place between Gleann Mor (Fore ?) 
and Tailte (Teltown), hence probably somewhere 
in the north-west corner of Co. Meath — i.e., in the 
district comprising the two baronies of Fore and 
Upper Kells. 

UIavó, the Ulidians, also Ulidia, an ancient kingdom 
comprising parts of East Ulster and Co. Louth with 
Emania as its chief seat ; gen, UIa-o. 
peAttSAtlCACC. AbftACAom, gen., 55 (um feAcc mACAib A.). 
A§, m., 'Valour.' 
Airiii 1*5111, 9. 

t)AT)b, mgeAn CAilicin, Badhbh, daughter of Cailitin. 
bolcÁn, gen., -Am, ra., Vulcan, the smith (god) of 
hell ; also thilcÁn, 57. 

CAilion, nom. and gen. 

CAinbne tliA-peAtt, a king of Leinster. 

Cac^a-d (properly Cacoax)), ^re?i. zc?. , King Conchubhar's 

druid. 
CeAlucAft niAC UiteACAifi, Cealtchar son of U. ; gen. 

-Ain, 20. 
ClAnn ÓAi licin ; gen. Clomne C. 
CobÚAC ceoil-bmn ah cnucAine, tuneful Cobhthach the 

harper, 24. 
CoUa, 17. 

Con All CeA|uw\c ; gen. -aiII [ÓeAjWAls]. 
ConcuOAft, king of Ulidia ; he was son of Xeas ; gen. 

-A1]l. 

Con cub Aft, 17 ; nu\c pnn róic ftOfT^» son of Fionn, son 
of Ros, 7, if the same person be intended. 

ConmAC Conlum^CAr, a son of King Conchubhar. 

CjiAob Ixuat), An, the Red Branch ; gen. ?ia Cju\oibe 
RtJAróe, 27, 35. Properly An CuAobjuiA-o ; gen. nA 

C|tAObnUA1T)0. 

CuA5Án, m., pet-form of Cú CulAinn ; roc. -Ám. 
Cú ÓuilleAf5, 45; dot. Com C., 40 ; gen. Con C, 47. 
82 83 

Cú CulAinn ; gen. Con CulAinn, Con CutAinn. 45, Con 
5CutAinn, 48, 52 ; dat. Coin CulAmn, but also Cú 
ÓtitAinn (prob. echoing old prepl. acc), 49, 58 (i 
5CÚ Ó. ; aji Cú Ó.), and 50 (pott Ctí C.), &c. ; unin- 
flected in 1 scottiaji Óti Ó. *oo rhArvbA-ó, 49. 

Cúftoí mAC *OÁifie, Ái|tx>|\í ITlvirriAn, Curoi son of Daire, 
chief-king of Munster. *OeAtt5 mAC ConjiAOi, Dearg son of Conroi. 

*Oeicroe, /., mother to Cuchulainn. 

Deijuin, mother of Cuchulainn, 37. [Her name has 
this form in 23 K 7 which alone contains the lay 
on 37, 38.] 

ThibtomseAf ; also An T>., 9. 

TDtibf AOileAun, " the dark resplendent " steed, some- 
times spelt "OubfAOiteAnn, but wrongly ; dat. 
T)uibf AOileAnn, 58, showing it to be Thub f» AOileAtiti 
(two words) with Thib, /. [0. lr. in Dub Sainglend, 
F. Br. 43. A later modernised form Dub Sithleann 
also occurs. The -ng- may have been treated like 
that of lonsnAÓ, &c] 

eAtic niAC CAijtbjte, gen. eific true CAifibfte ; voc. eijtc. 
éirheAjA, mjjeAn £eAfi5Ail monAT), Eimhear, daughter 

of Fearghal Monadh ; gen. éirhrie. 
eocATO peróteAC, gen.-A-óA perátij;, a king of Ireland, 

and father of Queen Meadhbh. -peAftstif mAC UÓ15, an Ulidian who was an exile in 

Connacht. 
*pei|tcei|tcne pile, F. the poet ; also pticeijicne. 
piArhAW, 10. 
ponn mAC LoincfiAOir\, 
ponn mAC UoffA rn' tAijeAn, Fionn son of Ros, king 

of Leinster, 7. 10. 8 4 

pficeAtttiA, 10. 

PfiAOÓ rriAC pcrÓAij, Fraoch son of Fiodhach. 

5AitiAtiAc, one of the Gaileoin, a Firbolg tribe of 

Leinster ; gpl., -Ác, 17. 
5AO-Ó, m„ 'Wounding.' 
5A|ib-Dviirme (lit. Rough-torrent or rage). 
^eAtiAnn 5]it3AT)folAif , Geanann of the Bright Cheek ; 

gen. -Airm. 

Laoc LiAttmime (lit. the Hero of Liathmhuine), 10. 
Laos ttiac RiAnsAb^A, Laogh son of Rianghabhair, 

Cuchulainn's charioteer ; voc. a IA015, 47. 
LeADAficAm, King Conchubhar's female attendant. 
LeA-otiAÓ, m., ' Hacking.' 
teo-ó, m., ' Cleaving. 5 
Liac 1TIACA, m., and /., the Grey of Macha, one of 

Cuchulainn's chariot-steeds ; vm. t a I éit IVIaca, 33 ; 

gen. An téit iflACA, ib. ; nf. An LtAÍ íÍIaca, 34, 52 ; 

df. Léiú rhACA, 58 ; nm„ An Li At iiiaca, 32, 33 ; 

short form of vm., a Léic, 33 ; dm., ib. 
Lot, m., ' Hurting ' (i.e., wounding). 
LU5AIX), 10. 
LU5AIX) mAc Con|tAOi, Lughaidh son of Curoi. 

tliAC Lilt, son oi Lear (the sea) i.e., Manannan, lb'. 
niAicniAX) niAC £inn, M» son °* Fionn, 49, 52 ; also 

7, 17 (niAicnuvú). 
iriAinc, seven sons of Oilioll anil Meadhbh so named, 

17. 
tnAttAti, m., gen. -aiji, Manannan, the Neptune of the 

ancient Irish. [ItlAnAji and 11U\nA)w\n oeeur in 

modern verse] 
HleA-ób muACÁm, the celebrated Queen Meadhbh of 

Connacht ; gen. meróoe. «5 
hiaU, 10. 

tliATTi injeAti CeAttcAift, Niamh, daughter of Cealtchar ; 
gen. tléirrie inline CeAlucAiji, 29. 

OiteAÍt. gen. a, husband of Queen Meadhbh. 

SuaIcac, gen. -A15, father to Cuchulainn. 

CÁin t><3 CuAitsne, gen. Uátia, &c. 

UjictiAT). m. (?), ' Loss.' 
Date Due 1/a.v(<H fr BOSTON COLLEGE 
3 9031 01192022 


Lanide. Seosam.ed. 

Author ^^s2^sÁ-MQT_iml & ^ Tn uir Title 
BOSTON COLLEGE LIBRARY 

UNIVERSITY HEIGHTS 
CHESTNUT HILL, MASS. Books may be kept for two weeks and may be 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book kept 
overtime. 

If you cannot find what you want, ask the 
Librarian who will be glad to help you. 

The borrower is responsible for books drawn 
on his card and for all fines accruing on the same.